Tilmeld gratis prøvetræning - Der er 0 åbne hold i NXT LEVEL Esport

NXT LEVEL Esport har ingen aktive prøvetræninger i øjeblikket

Om NXT LEVEL Esport

Klub alias: NLE

Klub CVR: 39513544

§ 1 Generelt
Følgende medlemsbetingelser er gældende for dit medlemskab i NXT LEVEL ESPORT. Dit medlemskab i NXT LEVEL ESPORT er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. For at kunne identificere dig som medlem, opbevares et billede af dig sammen med dine øvrige personoplysninger. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, email, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til NXT LEVEL ESPORT. Du er som medlem ansvarlig for, at NXT LEVEL ESPORT til enhver tid har dine korrekte personoplysninger, herunder email.
Ved oprettelsen af et medlemskab i NXT LEVEL ESPORT accepterer du, ud over nærværende medlemsbetingelser, NXT LEVEL ESPORTs husregler samt NXT LEVEL ESPORTs gældende regler om persondatapolitik, ligesom du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. email. Alle priser, gebyrer og lignende kan til hver en tid findes på https://www.nxtlevelesport.com. Vi gør opmærksom på, at ændringer af priser og betingelser kan forekomme, hvilket du kan læse mere om under §2.

§ 2 Ændring af medlemsbetingelser og priser
NXT LEVEL ESPORT forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab, i følgende tilfælde:
- Det er nødvendigt for at sikre, at NXT LEVEL ESPORT overholder lovgivningen.
- Nye faktiske eller privatretslige forhold nødvendiggør en ændring af medlemsbetingelserne.
- NXT LEVEL ESPORT foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter eller udvidelse med flere lokationer.
- Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger, inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.
- En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder.
- Alle priser er inklusive moms.
Uvæsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet ved opslag på NXT LEVEL ESPORTs hjemmeside og på vores lokation. Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet med minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft, både pr. email, ved opslag på NXT LEVEL ESPORTs hjemmeside og på vores lokation. Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra NXT LEVEL ESPORTs forøgede omkostninger. Såfremt du ikke accepterer de ændrede medlemsbetingelser, vil du have mulighed for at opsige dit medlemskab inden ændringen træder i kraft.

§ 3 Opsigelse af medlemskab
Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab med en varsel på 30 dage. Opsigelse skal ske skriftligt til NXT LEVEL ESPORT via email eller brev. Bemærk at betalte medlemskab ikke kan refunderes.


§ 4 Ansvar
NXT LEVEL ESPORT påtager sig intet ansvar for skader, tab eller tyveri af medlemmers ejendele eller personlige genstande, mens de er på NXT LEVEL ESPORTs lokation. Medlemmerne er selv ansvarlige for deres ejendele og genstande og bør derfor altid sørge for at opbevare dem sikkert.

§ 5 Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister i forbindelse med medlemskabet skal afgøres efter dansk ret, og værneting er Københavns Byret.
Ved at blive medlem af NXT LEVEL ESPORT accepterer du at være bundet af ovenstående medlemsbetingelser.

§ 6 Kommunikation
Som medlem af NXT LEVEL ESPORT accepterer du at modtage information og kommunikation fra os om events, turneringer, nyheder og andre relevante opdateringer via email, SMS eller andre kommunikationskanaler, som vi måtte vælge. Du kan til enhver tid framelde dig denne kommunikation ved at kontakte os på tlf: 53813300 eller email: info@nxtlevelesport.com

§ 7 Ændringer i Medlemsbetingelser
NXT LEVEL ESPORT forbeholder sig ret til at ændre eller opdatere disse medlemsbetingelser når som helst efter eget skøn. Eventuelle ændringer vil træde i kraft straks efter offentliggørelse på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at holde dig opdateret om eventuelle ændringer i medlemsbetingelserne.

§ 8 Kontakt
For yderligere information eller spørgsmål om dit medlemskab eller disse medlemsbetingelser, kan du kontakte NXT LEVEL ESPORT på tlf: 53813300 eller email: info@nxtlevelesport.com eller besøge vores lokation på Hvidkildevej 64, 2400 København NV, Grøndal Multicenter.

§ 9 Godkendelse
Ved at blive medlem af NXT LEVEL ESPORT accepterer du at være bundet af disse medlemsbetingelser og vores persondatapolitik.

§ 10 Brug af faciliteter og udstyr
Som medlem af NXT LEVEL ESPORT har du adgang til vores faciliteter og udstyr, så længe det er ledigt og i henhold til vores husregler. Du er ansvarlig for at bruge faciliteterne og udstyret korrekt og i henhold til de instruktioner, der er givet. Hvis der sker skade på faciliteterne eller udstyret på grund af utilstrækkelig brug eller vedligeholdelse, vil medlemmet blive ansvarlig for de omkostninger, der er forbundet med reparation eller erstatning.

§ 11 Udelukkelse
NXT LEVEL ESPORT forbeholder sig ret til at udelukke et medlem fra vores faciliteter og events i tilfælde af overtrædelse af disse medlemsbetingelser, husregler eller anden uacceptable adfærd. I tilfælde af udelukkelse, vil det resterende beløb af medlemskabet ikke refunderes.

§ 12 Afslutning
Disse medlemsbetingelser udgør hele aftalen mellem dig og NXT LEVEL ESPORT og erstatter alle tidligere eller nuværende aftaler, forståelser eller aftaler, både mundtlige og skriftlige, mellem dig og NXT LEVEL ESPORT vedrørende dit medlemskab.

§ 13 Børn og unge under 18 år
For medlemmer under 18 år, er det forældre eller værge ansvar at undersøge og godkende disse medlemsbetingelser, samt at give samtykke til at barnet/den unge kan deltage i NXT LEVEL ESPORTs arrangementer og aktiviteter. Forældre eller værge er ansvarlig for at informere NXT LEVEL ESPORT om ethvert særligt behov eller begrænsninger barnet/den unge kan have.

§ 14 Begrænsning af ansvar
I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver NXT LEVEL ESPORT sig ethvert ansvar for skade eller tab, der måtte opstå som følge af brugen af vores faciliteter eller deltagelse i vores events, turneringer eller aktiviteter, herunder men ikke begrænset til personskade, tab af ejendele eller immaterielle skade.
Ved at blive medlem af NXT LEVEL ESPORT accepterer du at være bundet af disse medlemsbetingelser og vores husregler og persondatapolitik.

NXT LEVEL Esport har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af København kommune