Tilmeld gratis prøvetræning - Der er 0 åbne hold i Give GIF

Give GIF har ingen aktive prøvetræninger i øjeblikket

Om Give GIF

Klub CVR: 31981417

Aktivitet - Motion - Fællesskab Give GIF... Give's største forening med fokus på fællesskab, idræt, bevægelse for alle!

Give GIF er en flerstrenget forening med 12 forskellige aktiviteter.

Give GIF ledes af en bestyrelse på fire medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned. Vedrørende vilkår om stemmeret og valgbarhed henvises til foreningens vedtægter. Bestyrelsen er p.t. opdelt i følgende poster: Intern formand, ekstern formand, kasserer og sekretær. Herudover er valgt en suppleant, der både deltager i bestyrelsesmøder og i bestyrelsesarbejdet.

Hver aktivitet har sit eget Aktivitetsudvalg, der står for "den daglige drift". Der afholdes årligt et aktivitetsmøde, hvor de tilknyttede medlemmer vælger medlemmer til Aktivitetsudvalget. Der skal vælges mindst tre personer.

I øjeblikket har Give GIF følgende aktiviteter: Gymnastik, svømning, Aktive Ældre, Idræt i dagtimerne, motionscykling, Give Løber, We Walk, petanque, Square Dance, Volleyball og Kom og Træn.

Ud over de ugentlige motionsaktiviteter, har vi en del events som Triathlon, We Walk arrangerer flere lange gåturer som Walk a´ Fun-thon og Rørbækmarch.

Klubben er en del af Vejle kommune