Om CC Hillerød

Klub CVR: 30261224

CC Hillerød er en rummelig klub med plads til og respekt for de forskellige rytterkategorier: Licens, Motion, MTB og Børn/Ungdom. Disse fire grupper vil blive vægtet lige højt og der vil bliver arbejdet med udvalg for hver kategori. Desuden har klubben udvalg for tværgående aktiviteter samt kommunikation. Hvert udvalg arbejder selvstændigt med sit ansvarsområde.

Som medlem af CC Hillerød vil du opleve følgende:

Mange ryttere til fællestræning
Flere holdniveauer med kvalificeret træning året rundt
Mange aktive dameryttere
Velfungerende og økonomisk selvkørende børn/ungdomsafdeling
Mulighed for at tiltrække/udvikle eliteryttere
Mange hænder til at løfte klubopgaver på alle niveauer
God økonomi med gode sponsorer
Eget klublokale og spinningfaciliteter
Fælles ture til både licens og motionsløb
Gode fælles arrangementer som klubaftener og klubfest

CC Hillerød har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af Hillerød kommune