Copenhagen Wolves RFC tryout image
Copenhagen Wolves RFC tryout image
Copenhagen Wolves RFC tryout image
Copenhagen Wolves RFC tryout image
Copenhagen Wolves RFC logo

Copenhagen Wolves RFC

Tilmeld gratis prøvetræning

Om Copenhagen Wolves RFC

Klub alias: @CPHWOLVESRFC

Klub CVR: 28832982

Inclusive rugby team with room for everyone / Inkluderende rugby hold med plads til alle

***English below***

Copenhagen Wolves er et græsrods inkluderende rugbyhold grundlagt i 2017. Vi er stolte af at være inkluderende, hvilket betyder, at alle er velkomne til at blive en Wolf uanset rugbyerfaring, kropstype, seksuel orientering, kønsidentitet, alder eller religion. Vores senior spillere varierer i alderen fra 20'erne til 40'erne og kommer fra lande over hele verden. Der tales mange sprog, men senior træningen foregår på engelsk. Vi er medlemmer af IGR (International Gay Rugby), men betyder det, at du ikke kan slutte dig til os, hvis du er hetero? Slet ikke, holdet består i øjeblikket af omkring 40% hetro spillere, der deler de samme værdier og en kærlighed til rugby på et afslappet og sjovt niveau. Det er en stor fordel for os at være en del af en stor international organisation af andre græsrodsklubber for at spille kampe, møde nye venner og socialt samvær til langt ud på natten, hvis det er din interesse.

Rugby er sjovt. Som en græsrodsrugbyklub fokuserer vi på glæden ved at spille en fantastisk sport på banen og opbygge stærke venskabsbånd uden for banen. Det bånd er noget, der er helt unikt for rugby, og at blive medlem af klubben er en fantastisk måde at få en stor gruppe nye venner på. Der er meget høj fokus på, at rugbytræning og kampe skal være sjove. Livet er for kort til kun at fokusere på konkurrence.

Rugby er en mangfoldig og udfordrende sport fysisk, og det kræver alle kropstyper at opbygge et solidt hold. Fra de store og kraftfulde forwards til de hurtige og de hurtige og agile backs. Der er altid en position på banen, hvor dine kvaliteter er styrker, så længe du er villig til at gøre en indsats for at lære og udvikle dig fysisk. Det er en af de mange ting, der gør denne sport så fantastisk.

Wolves har et meget aktivt socialt program hele året. Fra de traditionelle pub crawls til kulturelle begivenheder, camping, teambuilding turer, internationale rejser eller sjove fysiske aktiviteter rundt i Danmark, du kan være så aktiv med dine nye holdkammerater, som du vil.

Træning er to gange om ugen forår til efterår og en gang om ugen om vinteren. Vi har 2 frivillige fuldtidstrænere og en ekstra træner kun til vores ugentlige Intro til Rugby-arrangementer.

(Kontakt os hvis du kunne tænke dig at være en del af vores træner gruppe)

Hvis du er nysgerrig, så kom og prøv vores Intro til Rugby events. Træningen er en gang om ugen i løbet af foråret til efteråret, hvor du kan lære det grundlæggende i rugby med andre nye spillere. Træningen er uden tacklinger og medium intensitet, men du vil få en god fornemmelse for sporten. Efter træningen kan du vælge at spille touch rugby med resten af holdet og begynde at møde dine forhåbentlige nye holdkammerater i et aktivt miljø.

----

The Copenhagen Wolves is a grassroots inclusive rugby team founded in 2017. We pride ourselves on being unabashedly inclusive, meaning everyone is welcome to become a Wolf regardless of rugby experience, body type, sexual orientation, gender identity, age or religion. Our senior players range in age from 20s - 40s and come from countries all around the world. There are many languages spoken but training is conducted in English. We are members of IGR (International Gay Rugby) but does this mean you can’t join us if you are straight? Not at all, the team currently consists of about 40% straight players that share the same values and a love for rugby on a casual and fun level. It is a great advantage for us to be a part of a large international organization of other grassroots clubs for playing matches, meeting new friends and socializing late into the night if that is your interest.

Rugby is fun. As a grassroots rugby club we focus on the joy of playing an amazing sport on the field and building strong bonds of friendship off the field. That bond is something that is quite unique to rugby and joining the club is a great way to make a big group of new friends. There is a very high focus on the fact that rugby training and matches should be fun. Life is too short to focus only on competition.

Rugby is a diverse and challenging sport physically and it takes all body types to build a solid team. From the large and powerful forwards to the fast and agile and fast backs. There is always a position on the pitch where your qualities are strengths as long as you are willing to put in the effort to learn and develop physically. It is another of the many things that make this sport so amazing.

The Wolves have a very active social schedule throughout the year. From the traditional pub nights to cultural events, camping, holiday parties, international travels, or fun physical activities around Denmark, you can be as active with your new teammates as you want.

Training is twice a week spring through autumn and once a week in the winter. We have 2 full time volunteer coaches and an additional coach just for our weekly Intro to Rugby events.

(Please contact us if you wanna join our coaching staff)

If you are curious, come and try out our Intro to Rugby course. The training is once a week during the spring through autumn where you can learn the basics of rugby with other new players. The trainings are non-contact and medium intensity but you will get a good feel for the sport. After the training you can join the full club to play touch rugby and start meeting the team in an active environment.

Copenhagen Wolves RFC har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af København kommune