Om FDF Aalborg Søkreds

Klub CVR: 88485017

FDF Aalborg Søkreds er en FDF kreds. Målet med søkredsen er, at give børn og unge en maritim oplevelse gennem vores børnearbejde. Samt at give børn, unge, medlemmer og andre foreninger en sejladsmæssig oplevelse ud over det sædvanlige. Værktøj til at opnå det mål, er vores stolte skib Jens Krogh.

Jens Krogh sejler i forårs og efterårs sæsonen de danske farvande tyndt. I sommerperioden går togterne typisk til de omliggende lande, hvor vi blandt andet deltager i forskellige kapsejladser for skole- og øvelses-skibe.

Ud over børnearbejde, sejladsuddannelse, sejladstræning og sæsonens sejladser, bruger vi megen tid og energi på at vedligeholde skibet, så det fremstår i en sikkerhedsmæssig og god stand. Målene med vores vedligeholdelsesaktiviteter er at holde Jens Krogh i sin oprindelige udseende, som da den blev søsat i 1899. Samt gennem det sociale arbejde at videre bringe det gamle maritime håndværk.

FDF Aalborg Søkreds har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af Aalborg kommune