Om Køge Roklub

Klub alias: KR

Klub CVR: 14850716

Køge Roklub er en aktiv forening med mange forskellige træningstilbud. Vi har både motions-, sports- og konkurrencehold. Vi træner også individuelt, når det passer os. Vi kan rotræne hele året. Vi har klinkbyggede inriggerbåde, scullere og coastal både til roning på vandet. Indendørs har vi en veludstyret træningssal med fittness maskiner, TRX, romaskiner, skiergometre

Samtidig har vi et godt socialt sammenhold.

Klubben ligger attraktivt ved Køges nye bydel Søndre Havn, hvor vores tidssvarende faciliteter inden- og udendørs danner rammen om et aktivt outdoor liv med unikke naturoplevelser.

Køge Roklub blev dannet i 1911, så vi er en sportsforening med en lang historie og mange traditioner. Roning er en livsstil, som du kan dyrke fra vugge til grav.

I Køge Roklub har vi passion for livet på vand, naturoplevelser og sundhed. I mere end 100 år har klubbens medlemmer benyttet de fantastiske kystomgivelser; hav, strand, havn og å. Vi er en traditionsrig klub,
der fortsat fornyer sig og har de bedste faciliteter til rosport; en alsidig bådpark til vands og gode træningsfaciliteter til lands - vi er aktive året rundt.

Samarbejde og fællesskab er essentielt i robåden. Vi har udbredt det i hele klublivet og løfter i flok. Vi samarbejder om de interne aktiviteter og eksternt med relevante aktører. Det giver muligheder og skaber løsninger.

Vi favner både traditioner og trends, vi holder det sunde liv i hævd med forskellige motionstilbud både på hold og individuelt. Vores klubliv rummer både konkurrencetalenter, motionister og sociale fællesskaber.

Vi udviser omhu i alt hvad vi laver og kvalitet er i fokus. Vi værner om materiel, alle vores instruktører er uddannede og medlemmer oplæres til forsvarlig og sikker adfærd i klubbens aktiviteter.


Romaskine, romaskine, romaskine, romaskine, romaskine, romaskine, romasine
Mindfullness, mindfullness
Outdoor, outdoor, outdoor

Køge Roklub har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af Køge kommune