Om Troense Kajakklub

Klub alias: TKK

Klub CVR: 33333617

Hvad er der særligt ved Troense Kajakklub? Troense Kajakklub er en klub for alle fra 10 år og opefter og bygger på det enkelte medlems lyst til at udfordr

Hvad er der særligt ved Troense Kajakklub?

Troense Kajakklub er en klub for alle fra 10 år og opefter og bygger på det enkelte medlems lyst til at udfordre og dygtiggøre sig inden for kajaksporten, dvs. bruge og styrke sin krop, udvikle tekniske færdigheder og bruge kajakken som redskab til naturoplevelser og socialt samvær. Fælles klubaftener, ture og arrangementer er højt prioriteret, og det at byde nye medlemmer velkomne og få dem til at føle sig tilpas i klubben ligger os stærkt på sinde.

Det skal understreges, at vi sætter sikkerheden højt, hvilket betyder at vi har regler; så som at passe på sig selv, hinanden og klubbens grej og altid at bære redningsvest. Man kan få udvidet sin rotilladelse i takt med erfaring og roede kilometer. Rotilladelse dækker over kajaktype, definerede områder, sammen med andre/alene samt tidspunkter på året.

Al klubaktivitet er baseret på frivilligt arbejde, hvorfor det er væsentligt, at du som medlem er indstillet på at yde en indsats for fællesskabet - det være sig som aktiv i bestyrelse eller udvalg, at du i forbindelse med arrangementer er rede til at give en hånd med, eller at du vil yde en indsats i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af huse, kajakker og udstyr.

Det betyder samtidig, at ingen indsats belønnes med andet end glæden og fornøjelsen ved at yde en indsats på ét tidspunkt og nyde andres indsats på et andet tidspunkt.

Vi er en kajakklub i stadig udvikling, fordi vi gerne opmuntrer og giver plads til nye initiativer.

Klubbens aktiviteter afspejler medlemmernes engagement og involvering, som er højt og betyder, at der er tilbud om aktiviteter året rundt.

Vi deltager aktivt i livet på havnen og tilstræber hvert år at tilbyde interesserede at prøve en tur i en kajak, ligesom flere af vores aktiviteter er åbne for andre end klubbens medlemmer.

Da naturen er vort primære aktivitetsrum, lægger vi vægt på, at vore medlemmer får styrket bevidstheden om natur og miljø. Dvs. at vi er ansvarlige og hensynsfulde og overholder gældende bestemmelser for benyttelse af naturen.

Når vi bevæger os i Det Sydfynske Ø-hav har vi en speciel forpligtelse til at passe på områdets plante- og dyreliv. Da Ø-havet er et internationalt fuglebeskyttelsesområde, findes her mange ynglefugle på øerne og rastende fugle på havet, som vi kan nyde at se på, men ikke må forstyrre.

Troense Kajakklub har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af Svendborg kommune