Få tilskud til at dyrke idræt

At dyrke idræt sammen med andre i en forening giver et sundere, gladere og mere socialt liv.

Desværre kan økonomien bremse planerne om en aktiv fritid for nogle familier. Derfor findes der tilskudsordninger, så alle børn og unge kan få adgang til foreningslivet.

Fritidspas i kommunen

Mange kommuner har et såkaldt ”fritidspas”. Det vil sige et tilbud om kontingentstøtte til udsatte børn og unge. Men der er stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner giver tilskud; hvem der kan få støtte og hvor meget man kan få. Derfor er det altid en god idé, at du kontakter din egen kommune for at høre, hvordan reglerne er i din kommune.

Fritidspasset kan bestå af:

 • Økonomisk støtte til betaling af kontingent
 • Foreningsvejledning – Få hjælp til at vælge den rigtige fritidsaktivitet med den rette timing.
 • Følgeordning - Dit barn kan blive fulgt til og fra fritidsaktiviteten i begyndelsen

Fritidspasset er midlertidigt til en periode (typisk 1-3 år) og støtter det enkelte barns start i foreningslivet.

DGI – ”Foreningsliv for alle”

DGI’s foreninger kan søge om økonomisk støtte fra Foreningsliv for alle-ordningen på vegne af medlemmer, som har brug for økonomisk støtte. Se mere om DGI Foreningsliv for alle

Hvem kan få tilskud?

 • Børn/unge op til 25 år med forældre, der er vanskeligt økonomisk stillede.
 • Voksne flygtninge og asylansøgere som netop er kommet til Danmark.

Støtten kan gå til

 • Kontingent (2/3 af udgiften)
 • Deltagelse ved idrætslejre, stævner, idrætsskoler (fx i ferierne) og lignende.
Se hvordan I søger Foreningsliv for alle

Dansk Flygtningehjælp – Fritidspuljen

Flygtningebørn mellem 0 og 18 år kan få hjælp hos Fritidspuljen.

Hvem kan få tilskud?

 • Uledsagede flygtningebørn
 • Børn som har en eller begge sine forældre på integrationsydelse

Støtten kan gå til:

 • Kontingent i en forening (dvs. ingen fitnesscentre, klippekort eller månedskort til træningscentre)

Der kan kun gives støtte én gang i kalenderåret. Modtagerne af støtten får et værdibevis, som skal indløses senest 3 måneder senere i foreningen – så husk at lave en aftale med foreningen om at starte træning, før I søger støtte.

Se mere om Fritidspuljen og hvordan I søger

BROEN Danmark

BROEN Danmark er en forening, som hjælper børn fra udsatte familier ind i foreningslivet. Det kan være familier, der er ramt af sygdom eller sociale problemer, som gør, at børnene ellers ikke får mulighed for et aktivt fritidsliv sammen med deres jævnaldrende.

Hvem kan få tilskud:

 • Børn og unge fra udsatte familier

Støtten kan gå til:

 • Kontingent i en forening
 • Udstyr til den aktivitet, barnet skal gå til (fx fodboldstøvler eller en karatedragt)
 • Deltagelse ved idrætslejre, stævner, idrætsskoler (fx i ferierne) og lignende

BROEN har 30 lokalforeninger fordelt ud over Danmark.

Kontakt din lokale BROEN-forening