FDF Korsvejen tryout image
FDF Korsvejen tryout image
FDF Korsvejen tryout image
FDF Korsvejen tryout image
Tilmeld gratis prøvetræning

Klubbens adresse

  • Gemmas Alle 100

    Gemmas Alle 100, Tårnby, 2770 Kastrup

Om FDF Korsvejen

Klub alias: FDF

Klub CVR: 27532373

FDF Korsvejen ligger centralt på Amager med masser af grønne arealer rundt om kredshuset.

FDF Korsvejen er leg, kammerater, sjove oplevelser, lejre, udendørsliv, rafter, bål, telte, og en masse skæg og ballade og skøre ting. Kredsen har et super kredshus, en kæmpe overdækket terrasse, en bålhytte og to sheltere. Alle de store børn skal på landslejr på Sletten i 2022 sammen med 15.000 andre friske FDFere.

FDFs formål er det ståsted, der sætter os i sammenhæng med hinanden, med andre mennesker og verden omkring os. Formålet rummer et kristent menneskesyn, som er bestemmende for FDFs pædagogik. Samtidig peger det på mødet som en grundlæggende ramme for, hvordan FDF som ståsted udfoldes i praksis.

FDFs pædagogik er en beskrivelse af samværet og den måde, som lederen er på i samværet med børn og unge. Den er bygget op af seks principper, som er et redskab til ledernes uddannelse og den fælles samtale i kredsen. Selvom formuleringen af FDFs pædagogik først blev vedtaget i 2018, så vil de fleste kredsledere og ledere gennem mange år sige, at indholdet kender vi og det ikke er nyt.

Det er delvist sandt. Der har været et grundigt arbejde i en Tænketank for fællesskab og relationer samt i FDFs hovedbestyrelse for at finde frem til en FDF-pædagogik lige netop ved at se på, hvad kredsene gør i forvejen. Det er første gang i FDFs historie, at nogle har arbejdet med og undersøgt FDFs pædagogiske praksis – altså hvordan vælger de voksne at være sammen med børn og unge? Vi har fra FDFs begyndelse altid lagt vægt på, at det er voksne der leder børn.

De seks pædagogiske principper rummer tilsammen beskrivelse af måden, vi er sammen med børnene på. Det er helt særligt for FDF.

FDFs pædagogik er forankret i to af landsforbundets fundamentale kendetegn, nemlig navnet og formålet. Det er her, vi henter vores pædagogiske værdier og praksis. I navnet (1902), Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, fremhæves frivilligheden. I formålet (1970), at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus, er ordet møde centralt. Der er en gensidig sammenhæng i møde og frivillighed, som understreger en grundlæggende åbenhed og nærvær i FDF. De to begreber, frivillighed og mødet, har lange historiske rødder og er bestemmende for den pædagogik, der kendetegner FDF.

FDF-pædagogikken indledes derfor af en beskrivelse af de to grundlæggende begreber Frivillighed og Mødet, som er udfoldet med deres relevans for FDFs pædagogiske praksis. Dertil hører seks principper i alt, tre for hvert begreb, der udfolder hvordan voksen-barn relationen udleves og opleves med afsæt i netop frivillighed og mødet.


Frivillighed

I FDF er ordet frivillig en del af navnet. Frivillighed har dermed en særlig betydning i FDF. Frivillighed gennemsyrer fællesskabet mellem ledere, unge og børn, mellem børn, mellem unge og mellem ledere. Frivilligheden betyder, at man ikke kan fremtvinge noget, man må fremelske det.

I frivillighed ligger der en anerkendelse af den enkelte og en respekt for forskelligheden. Frivilligheden er en grundlæggende måde at engagere sig på og af egen fri vilje tage del i fællesskabet. Alle ledere kan uden formelle kompetencer tage ansvaret for aktiviteter, forkyndelse og samtale. Alle kan lege, alle kan forkynde, og alle kan være noget for et barn.


Frivillige voksne leder børn og unge

Med afsæt i sine erfaringer, tager lederen ansvaret både for det enkelte barn elle unge, for fællesskabet og for de konkrete aktiviteter. Lederen skaber rammer, hvor børn og unge trives og udvikler sig, og hvor der er plads til forskellighed.


Børn og unge oplever, at de kan få indflydelse og medansvar

I FDF erfarer børn og unge, at de kan få indflydelse og medansvar, og at verden ikke er en færdig størrelse. Børn og unge øver sig i at tage ansvar og udvikler gennem samtale og deltagelse demokratiforståelse og samfundsengagement.


Børn og unge får viden og færdigheder i fællesskabet

Gennem fælles aktiviteter får børn lyst og mod til at tilegne sig ny viden og færdigheder. De oplever glæden ved mestring og opdager, at man ved at være vedholdende og dygtiggøre sig sammen med andre kan skabe en vej for store oplevelser.


Mødet

FDFs formål er det ståsted, der sætter os i sammenhæng med hinanden, med andre mennesker og verden omkring os. Formålet rummer et kristent menneskesyn, som er bestemmende for FDFs pædagogik. Samtidig peger det på mødet som en grundlæggende ramme for, hvordan FDF som ståsted udfoldes i praksis. Ordet møde fortæller om den ligeværdighed, vi møder børn og unge med, både når det gælder forkyndelse og aktiviteter. Det betyder, at evangeliet om Jesus Kristus skal udlægges og tumles med både i ord og praksis.


Børn, unge og voksne mødes ligeværdigt

Fortegnet for mødet er det kristne menneskesyn med fokus på, at ethvert menneske er unikt. Derfor møder voksne ledere alle børn og unge i øjenhøjde og med respekt. Mødet er en gensidig relation, hvor den voksne leder hverken er mere eller bedre end barnet eller den unge. Lederen ser den enkelte, sætter sig selv i spil og er med i legen.


Børn og unge oplever, at de er en del af noget større

Børn og unge dannes i mødet med det anderledes og det, der er forskelligt fra dem selv. De oplever et fællesskab i et stort landsforbund på tværs af alder og geografi. Lederen skaber rum og nærvær for samtale om livets store spørgsmål. Børn og unge lærer opmærksomhed, respekt og ydmyghed overfor fællesskabet og det skaberværk, vi er en del af.


Mødet er rammen for fælles oplevelser

Mødet er konkret og fysisk og finder sted i kredshuset, i kirken, på sommerlejre og på ture i byen og naturen. Her skabes et frirum med plads til bare at være. Aktiviteter, ritualer, traditioner, sang og forkyndelse giver tilsammen en særlig stemning og nærvær, som alle er en del af og påvirkes af.
Lyder det sjovt og kunne det være noget for dig eller dine børn, så kig endelig forbi og se og hør hvad det egentlig er for noget

FDF Korsvejen har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af

Tårnby kommune

Find din næste idræt i Tårnby Kommune!
Elsker du leg og socialt samvær, kombineret med at lære ting du kan bruge resten af livet? Så kan det ske du skal prøve FDF. Måske har du set Cobra Kai eller Karate Kid filmene og altid drømt om selv at prøve? Du kan også teste dig selv gevaldigt og prøve Rugby? Eller har du tabt tilpas nok Petanque spil til at du nu vil løfte dit spil? Hvem ved, måske vil du hellere høre lyden af bowling kegler der flyver når du endnu engang laver et strike? OL sommeren kan også have sat sine spor, og nu vil du selv ud at prøve kræfter med atletik? På den anden side, så er vinter OL lige om hjørnet, så måske skulle man prøve kræfter med at skøjte? Hvis den skal have endnu mere hammer kan du sågar prøve at skøjte med stav og spille ishockey? På den anden side, så har det også været ekstremt fedt at se fodboldlandsholdet over sommeren, så måske skulle man lære selv at sparke til læderet så vi atter kan vinde EM? Ved nærmere eftertanke, så har du måske spillet rimelige mængder Tekken 3 og ved derfor at Eddie og Capoeira er det sejeste i verden? Men så igen… Det ville måske give mening at lære noget selvforsvar og have det sjovt på samme tid? Der er massere af muligheder for at stifte bekendtskab med foreningerne i Tårnby Kommune.

FDF Korsvejen ligger centralt på Amager med massere af grønne arealer rundt om kredshuset. FDF er ikke en spejder forening, men det minder meget om. Med et udgangspunkt i kristendommen, giver de plads til børn og voksne kan lære og lege i det fri. Det er dog ikke et krav eller et mål at man enten er kristen eller bliver det. Hos FDF Korsvejen er der plads til alle, så hvorfor ikke give det et skud?

Hos Keikokan Karate Kobudo Ryu træner man ikke sportskarate, men derimod mange artede træningsformer indenfor kampkunst, karate og kobudo. Alt der kræver af dig, er at du er seriøst og villig til at lære. Til gengæld får du en fed træningsform som giver dig et større fysisk overskud.

Er du til historisk vingesus, en sjov og anderledes motionsform og ikke mindst et fedt træningsmiljø, så er Rugbyklubben Speed lige dig. Klubben er den ældste klub i Danmark - ja sågar ældre end Dansk Rugby Union - og blev oprindeligt startet som en rugbyklub for danskere der havde gjort tjeneste for britterne under 2. verdenskrig. I 1950 blev den åbnet for alle, og det er den historie du kan træde ind i, hos Rugbyklubben Speed. Klubben har både herre- og damehold, så hele familien kan give det et skud.

Skal det være mere roligt, men mindst ligeså sjovt, så kan du prøve kræfter med Petanqueklubben Amager P96 Tårnby. Her kan du både spille for at komme til konkurrencer, men også for det sociale samvær. Kort sagt, så er Amager P96 en Petanqueklub for alle.

Skal kuglerne være lidt større og lyden af succes lidt højere, så kan du prøve dine bowling evner af i bowlingklubben Spares And Strikes. Klubben er en af danmarks mest succesfulde og tilbyder træninger for nybegyndere såvel som etableret spillere. Klubben har såvel trænere som etablerede spillere der hjælper dig til at blive endnu bedre.

Det forskudte OL løb over skærmen i sommer og måske var du en af dem der sad klistret til skærmen for at følge med. Nu har du selv muligheden for at prøve kræfter med de forskellige discipliner i Amager Atletik Club. Klubben tilbyder træning for store som små og motionstræning hvis man vil have kombinationen af løbeture og socialt samvær.

Er du mere til at komme på glatis eller synes du vinter OL er det fedeste i verden, så kan du prøve dig selv af i Tårnby skøjteklub. Her kan du lære at løbe på skøjter i et hyggeligt og fedt miljø. Mener du derimod at skøjter hænger uløseligt sammen med puch, hårde tacklinger og faceoff, så kan du prøve dig selv af i Amager Jets som er øens Ishockeyklub. Her kan du lære at løbe på skøjter, hvor du kommer på isen i en klub som brænder for Ishockey, men dog stadig med det sociale i førersædet.

Er du mere til græs under støvlerne kan du prøve dig selv af i både AB Tårnby såvel som Tårnby FF. Her er der plads til alle og en god mulighed for at stifte bekendtskab med fodbold. Hvem ved, måske er du den næste Pernille Harder eller Mikkel Damsgaard?

Hvordan lyder kombinationen af svingende rytmer, farlige spark, flot akrobatik og fed stemning? Hvis det lyder som noget for dig, så kan du prøve dig selv af i Capoeira Senzala Tårnby til Capoeira træning. Her får du hjælp af dygtige trænere så du kan lære den smukke brasilianske kampsport.

Er du mere til selvforsvar kan du prøve kræfter med dette i selvforsvarsklubben Shogun. Her trænes der japansk jujitsu med hjælp fra dygtige trænere med mange års erfaring. Her er der fokus på at lære, men også at træningen skal være motiverende og sjov. Samtidig lærer man om respekt for hinanden kombineret med slag og spark.

“Vi kaster med sten og fejer med koste” sådan sang Gramsespektrum i 1998, men nu har du selv mulighed for at stifte bekendtskab med Curling. I Tårnby Curling Club kan du nemlig prøve dine evner af på isen. I klubben er der plads til alle niveauer og mulighed for at lære af nogle af de bedste. 

Foreningerne i Tårnby Kommune glæder sig til at tage imod nye som gamle medlemmer, der leder efter et aktivt fællesskab. Både børn, unge, voksne og seniorer er velkomne i foreningerne til en gratis prøvetræning, og der tages højde for myndighedernes retningslinjer. Her på siden har vi samlet alle aktuelle ”åbne træninger”, så du kan se hvilke muligheder for idræt, der er for dig. 

Sådan finder du hold som passer til dig
Du kan nøjes med at indtaste din (eller dit barns) alder, så vises alle de aktiviteter som matcher det ønskede alderstrin. Du kan også indtaste din adresse, hvorved du vil kunne se hvor langt der er til de respektive træninger. Vil du gerne nøjes med at se specifikke idrætsgrene, så kan du tilføje sportsgrene som kriterier. Endeligt har du også muligheden for at vælge specifikke ugedage eller tidsrum, hvor det passer bedst ind i din kalender. Hvis du eksempelvis har et barn på 4 år, så kan du hurtigt få et overblik over relevante træninger til en 4-årig indenfor 5 km. radius, som ligger på mandag og onsdag eftermiddage, som passer ind i din kalender.
Læs mere Luk