Parasport Frederiksberg tryout image
Parasport Frederiksberg logo

Parasport Frederiksberg

Tilmeld gratis prøvetræning

Om Parasport Frederiksberg

Klub alias: PSF

Klub CVR: 29258732

Parasport Frederiksberg er en idrætsforening, der tilbyder aktiviteter for børn, unge og voksne med et eller flere handicaps.

Parasport Frederiksberg har siden 1993 tilbudt idrætsaktiviteter for børn, unge og voksne med et eller flere handicaps.

Vi har altid bestræbt os på - og ser det iøvrigt som vores pligt - give give alle uanset udfordringer muligheden for at have et aktivt fritidsliv.

Parasport Frederiksberg arbejder med en meget målrettet rekrutteringsstrategi ud fra mottoet: "Kommer de ikke til os...så kommer vi til dem!" Vi har derfor indgået samarbejdsaftaler med en række specialskoler og -institutioner, sundhedscentre, patientforeninger, børnefysioterapier og almene idrætsforeninger for derigennem at nå nu til de mange forskellige handicapgrupper.

Parasport Frederiksberg tilbyder følgende sportsgrene.

Atletik:
Børn og Unge 10 år+
Atletik for Børn og Unge er et specialtilrettelagt atletiktilbud, der primært henvender sig børn og unge med forskellige kognitive udfordringer. Træningen er helt almindelig atletiktræning med fokus på de klassiske atletik-discipliner…løb, kast og spring.

Rising Star 6 år+
Rising Star er et specialtilrettelagt atletiktilbud primært for børn med forskellige fysiske funktionsnedsættelser, dog er det en forudsætning man er mobil og kan gå ved egen hjælp.

Udviklingsholdet/løb 16 år+
Udviklingsholdet er et løbehold, der henvender sig til unge og voksne med et udviklingshandicap og/eller med forskellige kognitive udfordringer. Holdet træner udelukkende løb, og træningen er tilrettelagt, så alle kan være med, men med det mål, at man er med for at blive en bedre og hurtigere løber.

Blinde og svagtseende/løb 16 år+
Her har du et løbehold, der udelukkende henvender sig til unge og voksne med et synshandicap. Holdet består både af løbere samt et fast hold af ledsagere – men man er altid velkommen til at tage sin egen ledsager med.

Frame Running.
Atletik og Frame Running/Børn 3 år+
Atletik og Frame Running er et specialtilrettelagt tilbud til børn helt nede fra førskolealderen med CP og nært beslægtede handicaps – muskelsvind, rygmarvsbrok og lignende. Med udgangspunkt i de klassiske atletikdiscipliner – løb, kast og spring – er træningen bygget op ud fra devisen: ”Børn træner bedst, når de leger”.

Unge og voksne 10 år+
Frame Running er løb på en trehjulet løbecykel, og henvender sig primært til unge og voksne med CP, men alle med et fysisk handicap og som er udfordret af dårligt gang-funktion vil have glæde af Frame Running.

Fysisk træning og Motorik.
Lørdag, Leg og Læring 3 år+
Lørdag, Leg og Læring er et specialtilrettelagt motions- og bevægelsestilbud til børn helt nede fra førskolealderen med CP og nært beslægtede handicaps – muskelsvind, rygmarvsbrok og lignende.

Sport og Fysisk træning/Ben-amputerede 16 år+
Sport og Fysisk træning henvender sig primært til unge og voksne ben-amputerede, men også andre med funktionsnedsættelser i benene vil kunne profitere af at deltage på holdet.

Svømning og vandaktiviteter 2-25 år
Sælungerne - nye halliwicksvømmere 2-15 år.
Halliwicksvøm for unge – drengehold - 9 til 25 år.
Halliwicksvøm for unge – pigehold - 10 til 20 år.
Halliwick svømning og vandaktiviteter for børn og unge med bl.a. CP og andre udfordringer. Halliwick konceptet sigter mod at give alle, uanset funktionsnedsættelse, en fri og selvstændig udfoldelsesmulighed i vand.

Kørestolsrugby 16+.
Personer med fysiske funktionsnedsættelser 16 år+. Kørestolsrugby er et fantastisk boldspil med masser af aktion. Sporten henvender sig først og fremmest til unge og voksne med et bevægelseshandicap.

Basketball 7+.
Super Kids Basketball er et tilbud til børn, som har brug for, at der bliver taget lidt ekstra hensyn, og som føler at de ikke rigtig passer ind på et almindeligt hold...men som har rigtig meget lyst til at spille basketball.

Parasport Frederiksbergs værdigrundlag:

Parasport Frederiksberg består af engagerede mennesker, der skaber glæde og motivation – altid med klubbens stærke traditioner som omdrejningspunkt. Parasport Frederiksberg mener, at idræt og et aktivt fritidsliv skal og bør være for alle.

Parasport Frederiksbergs otte værdier:

AMBITION – Ambition er grundstenen for alt, hvad vi foretager os. Vi tør godt have ambitioner – på alle fronter…sportsligt, socialt og ikke mindst på hinandens vegne.

RESPEKT – I Parasport Frederiksberg viser vi respekt for hinanden som personer, uanset om det er som bestyrelsesmedlem, frivillig eller ressourceperson.

ENGAGEMENT – Alle skal have mulighed for indflydelse på egen involvering i klubben både medlemmer, frivillige og ansatte. Nøgleordene er lyst, hjælpsomhed, loyalitet og opbakning.

FÆLLESSKAB – Gode fællesskaber opstår, når alle yder en indsats og er rummelige overfor hinanden. Man kommer i Parasport Frederiksberg, fordi man har lyst til at lære og være sammen om at udvikle sig sportsligt og personligt.

KVALITET – Parasport Frederiksberg tilbyder gode rammer og tilbud i stadig udvikling skabt med tillid og troværdighed.

RUMMELIGHED – Der er plads til alle, og der vises respekt for hinanden, uanset alder, evner og baggrund.

ÅBENHED – Alle skal have mulighed for indflydelse på egen involvering i klubben – det gælder medlemmer, frivillige såvel som ansatte.

UDVIKLING – Der er udfordringer til alle, både bredde og talenter, og alle aldersgrupper kan dyrke idræt på dét niveau, der passer til den enkelte. Her er det vigtigt, at der sker udvikling af medlemmer, trænere og hjælpere.

Kørestolsrugby i Frederiksberg

Parasport Frederiksberg har aktive kørestolsrugby hold her: Frederiksberg HF (Sønderjyllands Allé 2). Holdene træner mandage og onsdage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 16 - 60 årige.

Parasport Frederiksberg har følgende kørestolsrugby hold i Frederiksberg.

Frederiksberg HF (Sønderjyllands Allé 2):
Kørestolsrugby | Onsdage, kl. 16:00 - 19:00
Kørestolsrugby | Mandage, kl. 16:00 - 19:00

Frame Running i Frederiksberg

Parasport Frederiksberg har aktive frame running hold her: Frederiksberg Idrætspark / Damsøbadet (Sønderjyllands Allé 6). Holdene træner onsdage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 10+ årige.

Parasport Frederiksberg har følgende frame running hold i Frederiksberg.

Frederiksberg Idrætspark / Damsøbadet (Sønderjyllands Allé 6):
Frame Running for unge og voksne | Onsdage, kl. 17:00 - 19:00

Atletik i Frederiksberg

Parasport Frederiksberg har aktive atletik hold her: Frederiksberg Idrætspark / Damsøbadet (Sønderjyllands Allé 6). Holdene træner tirsdage og onsdage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 5 - 18 årige.

Parasport Frederiksberg har følgende atletik hold i Frederiksberg.

Frederiksberg Idrætspark / Damsøbadet (Sønderjyllands Allé 6):
Atletik for Børn og Unge | Tirsdage, kl. 16:00 - 17:30
Rising Star | Onsdage, kl. 17:00 - 18:00
Atletik for Børn og Unge | Tirsdage, kl. 16:00 - 17:30

Løb i Frederiksberg

Parasport Frederiksberg har aktive løb hold her: Frederiksberg Idrætspark / Damsøbadet (Sønderjyllands Allé 6). Holdene træner onsdage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 16+ årige.

Parasport Frederiksberg har følgende løb hold i Frederiksberg.

Frederiksberg Idrætspark / Damsøbadet (Sønderjyllands Allé 6):
Sport og Fysisk træning/Ben-amputerede | Onsdage, kl. 16:30 - 18:00

Basketball i Frederiksberg

Parasport Frederiksberg har aktive basketball hold her: Skolen Ved Bülowsvej (Fuglevangsvej 5). Holdene træner torsdage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 7 - 15 årige.

Parasport Frederiksberg har følgende basketball hold i Frederiksberg.

Skolen Ved Bülowsvej (Fuglevangsvej 5):
Falcon Super Kids | Torsdage, kl. 17:00 - 18:30

Halliwick-svømning i København

Parasport Frederiksberg har aktive halliwick-svømning hold her: Lionskollegiet (Tuborgvej 181). Holdene træner torsdage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 2 - 25 årige.

Parasport Frederiksberg har følgende halliwick-svømning hold i København.

Lionskollegiet (Tuborgvej 181):
Sælungerne - Nye Halliwicksvømmere | Torsdage, kl. 16:30 - 17:10
Halliwicksvøm for unge – drengehold | Torsdage, kl. 17:10 - 17:50
Halliwicksvøm for unge – pigehold | Torsdage, kl. 17:50 - 18:30

Multisport i Frederiksberg

Parasport Frederiksberg har aktive multisport hold her: Skolen ved Nordens Plads (Sofus Francks Vænge 32). Holdene træner onsdage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 5 - 9 årige.

Parasport Frederiksberg har følgende multisport hold i Frederiksberg.

Skolen ved Nordens Plads (Sofus Francks Vænge 32):
Tumlerne | Onsdage, kl. 15:30 - 16:30

Parasport Frederiksberg har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af Frederiksberg kommune