Om Gjellerup Sdr. S. G. & I.

Klub alias: GS

Klub CVR: 22152718

Gymnastik og motionsfællesskab for både motion og konkurrence

I eftersommeren 1869 kunne man se 18 unge mænd i fuld gang med eksercits og gymnastik på en mark i Fastrup ved Hammerum.
En oktoberdag samme år skænkede unge piger fra egnen skytterne en fane med indskriften ´Sønderjylland vundet, det er Kampens Maal´ Fra den dag var Hammerum Skyttelag en rigtig forening.
Skytteforeningen blev stiftet denne dag i oktober. I 1888 kom gymnasterne til og næsten 100 år senere blev svømmerne tilknyttet.
Nu som dengang er vi, de idrætsmæssige forskelligheder til trods, knyttet sammen i et fællesskab.
Vi har tilbud til alle i størstedelen af året, uanset om man gerne vil være inde eller ude, over eller under vandet, alene eller sammen, bredde eller konkurrence, hygge eller alvor.

Ja vi har det hele og er stolte over, at kunne invitere dig og dine ind i fællesskabet.

NÆRHED: Her kan man dyrke skydning, gymnastik og svømning lokalt og sammen med dem man kender
Vores instruktører viser nærhed overfor sine skytter, gymnaster, svømmere, forældre og de andre instruktører
Her er vi tæt på hinanden både fysisk og mentalt – og vi respekterer hinanden
Vi har nærhed i hele foreningen imellem bestyrelse, instruktører, hjælpe instruktører, forældrehjælpere og andre som hjælper til
Her har vi en nærhed, som gør, at man ikke føler sig udenfor og mangler hjælp, både som skytte, gymnast, svømmer og instruktør. Nærværende instruktører med støtte og en nærværende bestyrelse, hvor alle har en kontaktperson.

FÆLLESSKAB: Vores instruktører sørger for, at alle skytter, gymnaster og svømmere føler sig som en del af et fællesskab på holdet. Som instruktør er man OBS på om nogen trænger til støtte, trøst og hjælp til at komme med i fællesskabet. Se til, at der ikke er nogen på holdet, som udelukker & mobber andre!
Hos os udviser vi et fællesskab som én stor forening
Hos os er der plads til alle, som har lyst til at gå til skydning, gymnastik og svømning.
Vi viser skytterne, gymnasterne og svømmerne, at vi er fælles om at rydde op, om at støtte op, om at deltage i arrangementer, om at deltage i større ting som opvisninger, fastelavnsfest, KSU m.v.

GLÆDE: Vi viser glæde, så andre føler glæde ved at komme på holdet
Glæde smitter… Er du som instruktør glad, bliver dine skytter, gymnaster og svømmere glade
Vi fylder vores gymnaster op med en sjov og god træning, og de forlader træningen med positiv energi og i et godt humør
Glæde = fysisk udfoldelse, husk det!
Husk glæden ved at se, at dine skytter, gymnaster og svømmere kan li´ at være på holdet, og at de bliver dygtigere og dygtigere og dit program lykkes.


Gjellerup Sdr. S. G. & I skal være en forening, hvor glæden, fællesskabet samt sikkerhed ved idræt sættes højst, hvor der er plads til både motions-, opvisnings- og konkurrence-idræt. Gjellerup Sdr. vil være en forening med plads til alle. Gjellerup Sdr. skal være en demokratisk forening, hvor bestyrelsen er lydhør overfor medlemmernes ønsker. Visionen ønskes opnået gennem følgende værdier:

Fællesskab: Idræt skal bidrage til at udvikle engagerende fællesskaber. Mødet med andre gennem idræt udvider vores kulturelle indsigt og styrker vores forståelse og respekt for hinanden.

Samvær: Gjellerup Sdr. ønsker at være en rummelig forening, som er kendetegnet ved socialt samvær om gode og unikke idrætsoplevelser. Et rummeligt samvær som går på tværs af alder og hvor der er plads til forskellighed.

Glæde: Motivation, succes og engagement. Medlemmerne skal opleve aktiviteterne som motiverende og inspirerende, så det opleves som succesfuld at gå til idræt i Gjellerup Sdr.

Ansvarlighed: Økonomisk ansvarlighed – foreningens ledelse udviser økonomisk ansvarlighed og påser at lovgivningen for foreningens virke overholdes. Alle – medlemmer, instruktører og bestyrelsesmedlemmer – udviser ansvarlighed i forhold til foreningens aktiviteter og faciliteter.

Udvikling: Foreningens instruktører motiveres til at videreuddanne sig. Bestyrelsen, instruktørerne og foreningens medlemmer skal i samarbejde foretage fremadrettet vurdering af behov og muligheder, således at der sker en løbende tilpasning af udbuddet af aktiviteter.
Sundhed: Idræt og bevægelser befordrer fysisk velbefindende, en sundere hverdag og bedre livskvalitet. Adgang, muligheder og inspiration til motion og bevægelse bør være tilgængelig for alle uanset alder, kultur og status. Samtidig vil vi sikre, at vi har gjort, hvad vi kunne for at sætte sikkerheden i top ved springmodtagning.

Demokrati: Foreningen er en medlemsstyret demokratis forening, der sikrer, at alle har indflydelse. Gennem dialog og mellem bestyrelse, instruktører, medlemmer og lokalsamfundet sikres foreningens målsætninger.

Respekt: Alle med tilknytning til Gjellerup Sdr. – bestyrelse, instruktører og medlemmer, forældre og andre behandler hinanden med respekt og i en respektfuld omgangstone.

Synlighed og samarbejde: Gjellerup Sdr. ønsker at være en synlig forening i lokalområdet. En forening, som står for åbenhed og viljen til samarbejde mellem foreninger i lokalområdet.

Frivilligt arbejde: Gjellerup Sdr. ønsker at være en forening, der målrettet arbejder på fortsat at fremme og styrke det frivillige arbejde.

GJELLERUP SDR. S.G. & I´S KERNEVÆRDIER ER NÆRHED – FÆLLESSKAB OG GLÆDE.

Springgymnastik i Herning

Gjellerup Sdr. S. G. & I. har aktive springgymnastik hold her: Hammerum-Hallen (Palle Fløes Vej 28) og (Sportscenter Holing). Holdene træner mandage og torsdage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 7+ årige.

Gjellerup Sdr. S. G. & I. har følgende springgymnastik hold i Herning.

Hammerum-Hallen (Palle Fløes Vej 28):
Hygge spring mix | Torsdage, kl. 19:45 - 21:30
Spring ekstra drenge 1.-5. klasse | Mandage, kl. 18:00 - 19:00

(Sportscenter Holing):
Juniordrenge | Torsdage, kl. 16:30 - 18:00

Floorball i Herning

Gjellerup Sdr. S. G. & I. har aktive floorball hold her: Hammerum-Hallen (Palle Fløes Vej 28). Holdene træner torsdage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 30+ årige.

Gjellerup Sdr. S. G. & I. har følgende floorball hold i Herning.

Hammerum-Hallen (Palle Fløes Vej 28):
MotionsFloorball Mix 30+ | Torsdage, kl. 20:00 - 21:30

Gang i Herning

Gjellerup Sdr. S. G. & I. har aktive gang hold her: Hammerum-Hallen (Palle Fløes Vej 28). Holdene træner onsdage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 8+ årige.

Gjellerup Sdr. S. G. & I. har følgende gang hold i Herning.

Hammerum-Hallen (Palle Fløes Vej 28):
Walk and talk forår 2024 | Onsdage, kl. 19:00 - 20:00

Gjellerup Sdr. S. G. & I. har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af Herning kommune