Om Viborg Svømmeklub

Klub CVR: 13902518

Vi vægter et socialt sammenhold, en god atmosfære om undervisningen og en høj faglighed meget højt.

Velkommen til Viborg Svømmeklub – Svømmeklubben for alle i og omkring Viborg.
Vi elsker vand, og vi har et hold lige til dig, uanset om din alder og dit svømmeniveau. Vi lærer hvert år mange både børn og voksne at svømme, og vi er garanter for mange gode oplevelser i vandet, både som familie og individer.
Læs mere om vores tilbud for især voksne her i vores træninger som I kan deltage i.

MÅLSÆTNINGER:
Viborg Svømmeklubs overordnede målsætning er, at være den mest attraktive svømmeforening i området. Vi har hovedvægt på traditionel svømmeundervisning af høj kvalitet og på konkurrence-svømning med højt ambitionsniveau. Vi har meget gode rammer for voksenhold, og har især tirsdag fået et super godt team sat sammen både ift. faglighed og socialt sammenhold - det skal I komme og opleve!

Målet er at være en veldrevet og aktiv forening med stor medlemsopbakning og derigennem fremstå som en god samarbejdspartner for det lokale erhvervsliv og et aktiv for kommunen.

Undervisningsafdelingens målsætning er:
At tilbyde den bedste svømmeundervisning bedømt ud fra kvalitet og pris. Vores klub skal tilbyde alsidige hold med en god organisering, kompetente instruktører og metoder der fungerer. Den enkelte svømmer skal hele tiden kunne se og føle fremskridt. For motionisterne skal der tilbydes instruktion efter behov og gode fysiske rammer, som også kan fremme socialt samvær før og efter svømningen.


Om Viborg Svømmeklubs stiftelse

Allerede i 1933 blev der stiftet en svømmeklub i Viborg. Initiativet var formentlig taget af cigarsorterer Elsborg,
der åbnede det stiftende møde den 6. juni 1933. Der ”… indmeldte sig straks 75 Kvinder og Mænd”. Klubbens navn blev ”Viborg Svømmeklub” og dens første formand var F. W. Kipp.
En række andre mænd var med i bestyrelse og udvalg. Som ”repræsentant for Damerne” valgtes Fru G. Winkler. Mødet sluttede med et trefoldigt leve for den nystiftede klub.

Men det er uvist, hvor lang levetid klubben fik. Ni år senere, omtales nemlig igen et stiftende møde for en svømmeklub i Viborg. Mødet fandt sted den 19.august 1942 på Kærvænget, hvor ”… Bademester Alfred Petersen tog imod Indmeldelser”. Klubben startede med 50 medlemmer, hvilket man fandt var ”… en pæn Begyndelse”. Der var svømmeundervisning to gange om ugen, nemlig mandag og torsdag kl. 7. Undervisningen blev varetaget af ”… Stabsofficiant Villadsen”, der endda havde lovet at gøre det ”vederlagsfrit”. Man stillede medlemmerne i udsigt at klubben muligvis ikke ville ”… indstille sin virksomhed til Vinter, men fortsætte i den kolde Aarstid med Gymnastikaftener for at holde Medlemmerne i Vigeur.”
• Det kan nu godt være at aktiviteterne alligevel blev lukket ned for vinteren, og at medlemmerne derved gik glip af de gymnastiske øvelser, for året efter er der igen stiftende møde på Kærvænget. Vi er nu nået til fødslen af den klub, vi kender i dag. Det stiftende møde fandt sted den 21. juli 1943 og omtales dagen efter i Viborg Stiftidende. Vi bringer her den fulde ordlyd af artiklen:
”Svømmeklub startet i Viborg.
En klub der har en lovende fremtid.
• Vi omtalte forleden, at det var hensigten at oprette en Svømmeklub i Viborg, og iaftes fandt den stiftende Generalforsamling sted i Kærvænget, hvor der var mødt ca. 100 Mennesker. Der indtegnede sig ca. 50 voksne Medlemmer og en del Børn. Til Bestyrelse valgtes Dansk Svømmeforbunds Landsinstruktør, Arkitekt Arne Andersen (Formand), Mekaniker Erik Heger (Næstformand) – Heger har været Sjællandsmester i Fri Svømning – Kontorist Preben Andersen (Kasserer), Kontorist Ib Eriksen – Andersen og Eriksen har været Medlemmer af Aarhus 1900 – Frk. Bodil Sand Pedersen og Frk. M. Vestergaard.
• Den nystiftede Klub er indmeldt i Jydsk Svømme Union og i Dansk Svømme- og Livredningsforbund, og man vil nu søge optagelse i De Samvirkende Idrætsklubber i Viborg for at kunne deltage i Sportsarrangementerne. Klubbens Formaal er at undervise i almindelig Svømning, Kunstudspring, Livredning og Vandpolo. Kontingentet er sat saa lavt som 1 kr. for Børn, 1½ kr. for Juniores og 2 kr. for Seniores – pr. Maaned. Disse Satser gælder for Sommerhalvaaret. I Vinterhalvaaret er Kontingentet 50 øre pr. Maaned for alle. Der trænes hver Mandag og Onsdag aften fra kl. 18,30 til 21,00 i Kærvænget, hvor Bademesteren i øvrigt vil give alle Oplysninger til Interesserede. Det er i andre Byer almindeligt at aktive Medlemmer af Svømmeklubber har gratis adgang på Badeanstalten de Aftener, hvor Træningen foregaar, og Viborg Svømmeklub haaber, at denne imødekommenhed ogsaa vil blive vist Klubbens Medlemmer. Den nye Svømmeklub er startet under de bedste Betingelser for en god Udvikling af Svømmesporten i Viborg. Det er kyndige Folk, der er valgt til Ledelse, og der er ikke tvivl om, at Klubben vil faa en god Fremtid.”

Og sådan blev det til, at vi her i 2022 har en stærk svømmeklub med mange gode traditioner.
Vi har hold til alle, lige fra babysvømning, børneundervisning, elitesvømning og forskellige hold for voksne, uanset svømmeniveau. Vi håber at du finder et hold der passer dig - ellers kan du måske finde andre hold på vores hjemmeside. Kontakt os endelig hvis du skal have hjælp til at finde det bedste hold for dig.

Svømning i Viborg

Viborg Svømmeklub har aktive svømning hold her: Søndre Skole Koldingvej Viborg (Koldingvej 114). Holdene træner mandage, tirsdage og torsdage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 7+ årige.

Viborg Svømmeklub har følgende svømning hold i Viborg.

Søndre Skole Koldingvej Viborg (Koldingvej 114):
Voksen Motion & Learn to Crawl | Torsdage, kl. 19:30 - 20:20
Masters | Mandage, kl. 19:30 - 21:00
Masters | Torsdage, kl. 20:00 - 21:30
Åben Svømning | Torsdage, kl. 20:15 - 21:05
VS6 - Spækhugger - 8-9 år | Tirsdage, kl. 19:28 - 19:58

Viborg Svømmeklub har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af Viborg kommune