Om TRIF Thorsager Rønde Idræts Forening

Klub alias: TRIF

Klub CVR: 18791412

Fælles for os alle er, at vi sætter stor pris på fællesskabet.


Velkommen i TRIF :-)

Alle er velkomne i TRIF.

Vi er en idrætsforening med næsten 2000 aktive medlemmer helt fra puslinge, der kommer med mor eller far, til seniorer, der ved, at en aktiv hverdag er forudsætningen for en god alderdom.

Fælles for os alle er, at vi sætter stor pris på fællesskabet.

Sportsgrene

De enkelte sportsgrene har deres egen ledelse og trænere/instruktører. Alle er frivillige og hjælper hinanden. Dette er med til at øge glæden ved den sportsgren, de hver især brænder for.

Frivillige

Har du lyst til at give en hånd med, så sig til. Der er altid brug for flere frivillige. Du behøver ikke vide en helt masse om sport. Vi har mange andre opgaver, der skal løses i løbet af året.

Henvend dig i den afdeling som du ønsker at være frivillig i.
Vision og målsætning
Vision
TRIF skal tilbyde alsidige aktiviteter til alle borgere i Rønde og omegn, så vi på den måde bidrager til folkesundheden i Syddjurs Kommune.Formål
TRIF – vi er en forening med mange aktiviteter. Vi skal kunne aktivere flest mulige borgere i Rønde og omegn.

TRIF er en breddeklub, som også har plads til (semi)elite, men ikke på bekostning af andre udøvere.

Det skal dels være de kendte aktiviteter – badminton, fodbold, håndbold, gymnastik, tennis, fitness, løb og Senior 60+ – men også nye og fleksible aktiviteter, som tilgodeser nye brugere.

Idrætsudvalgene laver deres aktiviteter, men der skal også være mulighed for at starte nye og spontane aktiviteter. Det skal være muligt at opstarte en aktivitet, og først senere etablere sig som idrætsgren i foreningen.


Målsætning
Nye målgrupper

Hidtil har idrætten i TRIF været centreret om kendte aktiviteter badminton, fodbold, håndbold, gymnastik og tennis.

De seneste år er 60+, fitness og løb (Puls 8410) kommet til, og det er eksempler på aktiviteter, som har fået mange nye udøvere i gang.

Det ser vi gerne endnu mere af i fremtiden, og vi skal også kunne tilpasse aktiviteterne til dem, som har skiftende arbejdstider og dermed skiftende muligheder for at dyrke idræt.Bredde/elite
TRIF er en breddeklub med plads til semielite.

Hvad betyder det?

Det betyder, at vores aktiviteter er rettet mod alle borgere, men vi finder det rimeligt, at der kan tilbydes eliteidræt på ”seminiveau”. Det er i orden, at der er hold/spillere, som træner ekstra meget og spiller på højere niveau, men der skal fortsat være lige så godt et tilbud og lige så meget træningstid og trænerressourcer til de resterende. Det er en forfin balance, som TRIF’s aktivitetsudvalg og bestyrelse skal have for øje. Trænernes egne ambitioner skal altid være afstemt med de overordnede visioner for idrætten i TRIF.

I den forbindelse er det vigtigt at sige, at TRIF er en klub med mange medlemmer, som dyrker flere idrætter, og at det er vigtigt at respektere indendørs- og udendørssæsonens længde. Det betyder, at indendørsaktiviteter før efterårsferien skal koordineres med udendørsidræt, og udendørsaktiviteter før 1. april skal koordineres med indendørs idræt. Turneringskampe kommer før træningskampe i den sammenhæng, og det er vigtigt at børn og forældre ikke bliver ”gidsler” i denne sammenhæng.

SVØMNING I ÅBEN HAV
Hvis du er interesseret i svømning i Rønde, så er TRIF Thorsager Rønde Idræts Forening det rette sted at starte. Foreningen tilbyder aktive svømmehold beliggende ved Nappedam Havn på Molsvej 33. Holdene træner hver tirsdag og er åbne for både piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 13 år og derover.

Et af de populære svømmehold hos TRIF Thorsager Rønde Idræts Forening er "Svømning i åbent hav". Dette hold er åbent for alle, uanset alder og køn, og træningen finder sted hver tirsdag fra kl. 18:30 til 19:30. Det er en fantastisk mulighed for at nyde den frie natur og forbedre dine svømmefærdigheder i et naturskønt miljø.

TRIF Thorsager Rønde Idræts Forening er dedikeret til at fremme svømning og sportsaktiviteter i Rønde-området. Ved at deltage på et af deres svømmehold kan du nyde godt af en sjov og stimulerende træningsoplevelse samt opbygge fællesskab og venskaber med andre svømmere.

I TRIF er det vigtigere at gøre sit bedste, end at være den bedste

Svømning i Rønde

TRIF Thorsager Rønde Idræts Forening har aktive svømning hold her: Nappedam Havn (Molsvej 33). Holdene træner tirsdage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 13+ årige.

TRIF Thorsager Rønde Idræts Forening har følgende svømning hold i Rønde.

Nappedam Havn (Molsvej 33):
Svømning i åben hav (For alle) | Tirsdage, kl. 18:30 - 19:30

TRIF Thorsager Rønde Idræts Forening har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af Syddjurs kommune