Om Maribo Gymnastik Forening

Klub CVR: 31211999

Velkommen til Maribo Gymnastikforening

Fællesskab - Glæde - Udfordring - Sundhed

Vi skal;
- være sammen
- være hver for sig
- skabe fælles oplevelser
- løse fælles opgaver
- danne nye fælles bekendtskaber
- nyde god gymnastik, spring, dance, yoga, zumba, osv.
- masser af hygge

Maribo Gymnastik forening bygger på frivillighed, derfor skal alle respekteres og behandles med respekt, for at vi kan have en sundt og aktiv forening.
Frivillighed og foreningsliv betragtes ofte som centrale – og positive – elementer i det danske samfund, fordi de bidrager til at lære om fællesskab, deltagelse, samarbejde, selvstændighed, lighed og oplysning. MGF vil gerne spiller en rolle for udviklingen af et aktivt civilsamfund og for at fremme mødet mellem mennesker fra forskellige dele af samfundet.
MGF er en gymnastik forening der gerne vil udvikle gymnaster inden for den enkeltes niveau og evner.

Du bedes venligst bruge et øjeblik på at læse dette skriv.
Når du melder dig eller dit barn ind i MGF, bedes du læse MGF’s politik og privatlivspolitik, denne skal underskrives ved tilmelding.
Bestyrelsen opfordrede instruktør, medlemmer og forældre til at være en aktiv del af foreningslivet og deltage positivt i alle aktiviteter og dermed skabe en god forening ånd.
Alle bør være opmærksom på at al arbejde i foreningen foregår på frivillig basis, så alle bør behandles med respekt.
Følg med på MGF’s hjemmesiden - alle aktiviteter kan ses under afsnit kalender.
Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte instruktør, holdets kontaktperson eller bestyrelsen.

INFORMATION
Brug af sociale medie må på ingen måde være stødende, hverken mellem bestyrelse, instruktør, medlemmer eller forældre. Hvis der er noget der skal siges til nogen, kontaktes person direkte eller via bestyrelsen/ holdes kontaktperson.
Fotografering kræver tilladelse – spørg din instruktør/kontaktperson på holdet.

SIKKERHED
Du skal altid rette dig efter instruktørens instrukser. Hvis du ikke gør det, kan du sætte din egen eller dit barns sikkerhed på spil.
- Langt hår skal være opsat i fletninger/hestehale.
- Ingen løs hængende øreringe, halskæder eller lignede.
- Gymnastik foregår i gymnastiksko eller bare fødder.
- Der er ingen der må færdes ved/på redskaberne uden instruktørens tilladelse
I EN NØDSITUATION
Ved akut sygdom eller skade
skal du straks give besked til din instruktør, som vil sørge for passende assistance.

Der forefindes førstehjælpskasse samt isposer i skabet.

Ved alvorlige skader kontaktes skadestuen, formanden og forældre/pårørende..
Tlf. Skade stue: 56 51 60 00
Formanden: 53 81 23 04
Forældre: Liste med tlf. nr. er i mappen.

HJÆLP OS MED AT BLIVE BEDRE
Maribo gymnastikforening har stor fokus på forbedringer.
Hvis du har forslag til, hvordan vi kan forbedre sikkerheden, vil vi meget gerne høre om det.
Skriv dine forslag her og aflever folderen til din instruktør/ holdets kontaktperson:


Springgymnastik i Maribo

Maribo Gymnastik Forening har aktive springgymnastik hold her: Maribo Skole, Blæsenborgafdelingen (Blæsenborg Alle 10). Holdene træner mandage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 3 - 14 årige.

Maribo Gymnastik Forening har følgende springgymnastik hold i Maribo.

Maribo Skole, Blæsenborgafdelingen (Blæsenborg Alle 10):
Sommerspring fra 7 år | Mandage, kl. 17:00 - 18:00
Sommerspring fra 3 - 6 år | Mandage, kl. 16:00 - 17:00

Maribo Gymnastik Forening har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af Lolland kommune