Tilmeld gratis prøvetræning - Der er 0 åbne hold i Harte Gymnastik og Idrætsforening

Harte Gymnastik og Idrætsforening har ingen aktive prøvetræninger i øjeblikket

Om Harte Gymnastik og Idrætsforening

Klub alias: HGIF

Klub CVR: 29427917

Vi er en frivillig drevet flerstrenget forening som kan tilbyde vores medlemmer i alle alders grupper flere forskellige idrætsgrene og sociale aktiviteter.

Vi er en forening baseret på: følgende værdier
- ANSVARLIGHED
over for de fælles fysiske rammer og for hinanden.
- ENGAGEMENT
i arbejdet, som er præget af lyst, hjælpsomhed, engagement og opbakning.
- FÆLLESSKAB
med sjove, sportslige, sociale aktiviteter og oplevelser.
- KVALITET
skabt med en seriøs og troværdig indsats, gode rammer og tilbud i udvikling.
- RUMMELIGHED
med respekt for hinanden – uanset alder, evner og baggrund.
- ÅBENHED
båret af positiv dialog, ærlighed, tillid og medindflydelse

Vi har alle hver vores grund til at dyrke motion, om det er for sundheden, fællesskabet, legen eller læringen´s skyld vi gør det.

Vi vil have et forældresamarbejde, der bærer præg af, at forældrene har reel medbestemmelse dermed følger også et medansvar.

Vi vil være en synlig og aktiv medspiller i lokalsamfundet og med kommunen som også flere af vores samarbejder og projekter bærer præg af.

Vi vil gøre foreningen kendt og attraktiv for såvel gamle som nye medlemmer, gennem nye initiativer og et godt klubliv med fællesskabet i fokus.

Harte Gymnastik og Idrætsforening har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af Kolding kommune