Om Svendborg Gymnastikforening

Klub CVR: 16404810

SG er en forening med tilbud til alle aldre og på alle niveauer, og så er SG priviligeret med både rigtig mange dygtige instruktører samt gode faciliteter.

I Svendborg Gymnastikforening (SG) arbejder vi efter værdierne

# Åbne fællesskaber
# Personlig udvikling
# Kvalitet og ordentlighed.

Svendborg Gymnastikforening er en solid og moderne forening med rod og ballast tilbage til 1898, endog under navnet Svendborg Sportsklub helt tilbage til 1884. Dygtige og flittige mennesker har gennem årene bygget vor forening op til det, den i dag står for.

Tidligere blev der dyrket gymnastik i kommuneskolernes gymnastiksale, men da SG-Hallen blev bygget og indviet den 27. september 1971, blev al gymnastik samlet i Hallen.

SG-Hallen blev udbygget/udvidet med en springsal, mødelokale og 2 omklædningsrum, som blev indviet ved vort 100-års jubilæum i 1984. Senere i 1993 blev såvel klublokale, redskabsrum og mødelokaler udvidet til dobbelt størrelse og der blev bygget et stort redskabshus bag hallen. Herved var mødelokalet omdannet til også at kunne bruges som gymnastiksal/sale, kaldet rød og grøn sal.

SG-Hallen er en selvejende institution. Den blev bygget for egne indsamlede midler samt afkast fra Rasmus Mortensens Fond. Udbygningerne i 1984 og 1993 er udelukkende blevet finansieret af samme fond.

Med de nye faciliteter og en samling af driftige folk voksede foreningen endnu engang ud af faciliteter. Efter en lang proces på 16 år lykkedes det at samle opbakning til det der i dag hedder SG Huset, som blev indviet i 2013 på Ryttervej 70, som er ved Svendborg Idrætscenter.

I 2021 blev DGI´s landsstævne igen afholdt i Svendborg, og op dette store event lykkedes det, at lave en masterplan for udvidelsen af faciliteterne på Ryttervej 70 i samarbejde med de øvrige klubber på adressen. Helt konkret udmøntede det sig i etableringen af fitnesslokale, stort lyst danse- og bevægelseslokale, lækkert udefitnessområde, samt et nyt klubhus til Sfb. (Svendborg forenede boldklubber)

Rasmus Mortensens Fond, som er stiftet til billiggørelse af gymnastikken i Svendborg Gymnastikforening, yder årligt støtte til foreningen, ligeledes har gymnastikafdelingen en fond, i det daglige kaldet ”Erna Tolneborgs Fond”, hvorfra der kan søges støtte til videreuddannelse af gymnastikinstruktører.

Svendborg Gymnastikforening har en hovedbestyrelse samt 7 aktivitetsafdelinger: SG Børn, SG Rytmisk Gymnastik og dans, SG Teamgym, SG Tumbling, SG Motion & Fitness, SG Atletik og SG Idrætsgymnastik og trampolin, samt 2 boblerafdelinger SG Klatring og SG Ski og et haludvalg.

Hver afdeling har eget udvalg, som varetager afdelingernes og hallens interesse og økonomi. Der afholdes hvert efterår generalforsamlinger i hver afdeling, og en for hovedbestyrelsen. Haludvalget afholder ordinær generalforsamling i marts måned.

Springgymnastik i Svendborg

Svendborg Gymnastikforening har aktive springgymnastik hold her: SG Huset (Svendborg Idrætscenter) (Ryttervej 70). Holdene træner torsdage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 10 - 18 årige.

Svendborg Gymnastikforening har følgende springgymnastik hold i Svendborg.

SG Huset (Svendborg Idrætscenter) (Ryttervej 70):
SG Springgymnastik 10-18 år | Torsdage, kl. 18:30 - 20:00

Svendborg Gymnastikforening har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af Svendborg kommune