Tilmeld gratis prøvetræning - Der er 7 åbne hold i Talata Basketball

Lokation

Køn og alder

Tidspunkt

Nulstil filtre

Om Talata Basketball

Klub alias: TBK

Klub CVR: 43599453

Premier basketball education and player development in Copenhagen. Building community and life skills.

---------------- ENGLISH BELOW ---------------------

Velkommen til Talata Basketball: Hvor Atleter Trives i Fællesskab

Hos Talata Basketball er vi ikke bare en basketballakademi; vi er en livlig fællesskab, hvor drømme får vinger, og venskaber smedes. Vi vil gerne have, at du ved, hvad der virkelig adskiller os på vores lille hjørne af København.

Vores Ekspertise:
Vores trænere? De er ikke blot mentorer; de er troldmænd til at forme rå talent til noget ekstraordinært. Uanset om du er en nybegynder, der finder din rytme, eller en erfaren professionel, der finpudser dine færdigheder, skaber vores trænerteam en skræddersyet tilgang kun til dig. Det handler ikke kun om at vinde kampe; det handler om at bygge en varig grundlag af færdigheder, som du vil bære med dig, både på og uden for banen.

Skabe Ægte Forbindelser:
Talata Basketball er ikke blot et sted at kaste bolde; det er en familie. Vi handler om enhed og samarbejde. Gennem venskabelige kampe, teambuilding-arrangementer og fællesskabsudvikling skaber vi en følelse af tilhørsforhold, der er afgørende for personlig og kollektiv vækst. Vi jubler ikke kun for sejre; vi er her for hver udfordring, hver sejr og hver high-five delt mellem holdkammerater.

Livsfærdigheder, der Tæller:
Basketball handler ikke kun om at score point; det handler om at lære livsfærdigheder, der betyder noget. Disciplin, sportsånd, teamwork - det er ikke blot tomme ord her. Vi lægger vægt på disse egenskaber, fordi vi tror, de forvandler dig til ikke kun en dygtig atlet, men en stærk, medfølende leder. Det handler ikke kun om driblinger; det handler om at være en ansvarlig, alsidig person.

Inklusion og Styrkelse:
Vores mangfoldighed er vores styrke. Talata Basketball er et tilflugtssted, hvor alle, uanset deres baggrund, bliver mødt med åbne arme. Hver atlet fejres for sin unikhed, og vores træning er tilpasset til at fremhæve det bedste i hver enkelt af jer. Vi styrker jer til at omfavne jeres forskelligheder, skabe en følelse af selvtillid, der strækker sig langt ud over spillet.

Inspirerende Fremtider:
Vores mission? Den er simpel - vi inspirerer fremtider. Talata Basketball handler ikke kun om nuet; det handler om at forberede dig på det, der venter forude. Vi tror på dit potentiale, og vi er her for at hjælpe dig med at nå efter stjernerne. De færdigheder, du lærer, de venskaber, du opbygger, og de værdier, du omfavner her, vil forberede dig på succes i enhver fase af dit liv.

Bliv en Del af Vores Tætte Fællesskab:
Er du klar til at være en del af noget større? Uanset om du er en lovende atlet, der gerne vil forbedre dit spil, eller en forælder, der søger et støttende miljø til dit barn, byder Talata Basketball dig velkommen med åbne arme. Slut dig til os i dette passionerede fællesskab, hvor færdigheder møder kammeratskab, og drømme finder deres sande potentiale. Velkommen til Talata Basketball - hvor kærligheden til spillet møder ånden af fællesskab og skaber mestre, ikke kun på banen, men i livet.Welcome to Talata Basketball: Where Athletes Thrive in Community

At Talata Basketball, we're not just a basketball academy; we're a vibrant community where dreams take flight and friendships are forged. We want you to know what truly sets us apart in our little corner of Copenhagen.

Our Expertise:
Our coaches? They're not just mentors; they're wizards at shaping raw talent into something extraordinary. Whether you're a beginner finding your rhythm or a seasoned pro honing your skills, our coaching team crafts a tailored approach just for you. It's not just about winning games; it's about building a lasting foundation of skills that you'll carry with you, both on and off the court.

Building Real Connections:
Talata Basketball isn't just a place to shoot hoops; it's a family. We're all about unity and working together. Through friendly matches, team-building events, and community outreach, we create a sense of belonging that's vital for personal and collective growth. We're not just cheering for victories; we're here for every challenge, every win, and every high-five shared among teammates.

Life Skills That Matter:
Basketball isn't just about scoring points; it's about learning life skills that matter. Discipline, sportsmanship, teamwork – these aren't just buzzwords here. We emphasize these qualities because we believe they transform you into not just a skilled athlete but a strong, compassionate leader. It's not just about dribbling; it's about being a responsible, well-rounded individual.

Inclusivity and Empowerment:
Our diversity is our strength. Talata Basketball is a haven where everyone, regardless of their background, is welcomed with open arms. Every athlete is celebrated for their uniqueness, and our coaching is tailored to bring out the best in each one of you. We empower you to embrace your differences, building a sense of confidence that extends far beyond the game.

Inspiring Futures:
Our mission? It's simple – we inspire futures. Talata Basketball isn't just about the now; it's about preparing you for what's ahead. We believe in your potential, and we're here to help you reach for the stars. The skills you learn, the friendships you build, and the values you embrace here will prepare you for success in every chapter of your life.

Join Our Tight-Knit Community:
Ready to be a part of something bigger? Whether you're a budding athlete eager to improve your game or a parent seeking a supportive environment for your child, Talata Basketball welcomes you with open arms. Join us in this passionate community, where skills meet camaraderie, and dreams find their true potential. Welcome to Talata Basketball – where the love for the game meets the spirit of unity, creating champions, not just on the court, but in life.

Basketball i København

Talata Basketball har aktive basketball hold her: Hafnia-Hallen (Julius Andersens Vej 6), Kulturhuset Indre By (Charlotte Ammundsens Plads 3) og Svanemøllehallen (Østerbrogade 240). Holdene træner mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 10 - 16 årige.

Talata Basketball har følgende basketball hold i København.

Hafnia-Hallen (Julius Andersens Vej 6):
VALBY: Basketball Morgentræning (U11-U16) | Tirsdage, kl. 06:30 - 07:30
VALBY: Basketball Morgentræning (U11-U16) | Torsdage, kl. 06:30 - 07:30

Kulturhuset Indre By (Charlotte Ammundsens Plads 3):
INDRE BY: Basketball Morgentræning (U11-U16) | Onsdage, kl. 06:30 - 07:30
INDRE BY: Basketball Morgentræning (U11-U16) | Mandage, kl. 06:30 - 07:30

Svanemøllehallen (Østerbrogade 240):
ØSTERBRO: Basketball Morgentræning (U11-U16) | Fredage, kl. 06:45 - 07:45
ØSTERBRO: Basketball Morgentræning (U11-U16) | Onsdage, kl. 06:45 - 07:45
AMAGER: Basketball Morgentræning (U11-U16) | Onsdage, kl. 06:45 - 07:45

Talata Basketball har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af Rødovre kommune