Hovedstadens Basketball Fællesskab tryout image
Hovedstadens Basketball Fællesskab logo

Hovedstadens Basketball Fællesskab

Tilmeld gratis prøvetræning

Om Hovedstadens Basketball Fællesskab

Klub alias: HBBF

Klub CVR: 36584246

Bydækkende basketballforening i KBH med 5 underafdelinger i hhv. Valby, Amagerbro, Østerbro, Vesterbro og Tingbjerg

Om os
Hovedstadens Basketball Fællesskab er en basketball klub for både børn og voksne på tværs af Københavns kommune.

Vi startede foreningen i 2015, da der dengang kun var to ungdomsklubber i hele Københavns kommune for børn. Det ville vi gerne lave om på. Vores vision var, og er stadig, at bringe basketball ud til børnene og ikke børnene ud til basketball. Det har vi gjort ved at nedbryde en afstandsbarriere, der har forhindret børn i at starte til basketball. Af dette er der kommet fem klubber, som spreder sig over hele Københavns kommune. Vores fem klubber er:Østerbro Silversharks
Vesterbro Vikings
Amager Gators
Tingbjerg Tigers
Valby VespasEnglish version

Hovedstadens Basketball Fællesskab is a basketball club for kids and adults across Copenhagen.

We started our association in 2015 when at that time, only two clubs in Copenhagen offered basketball for kids. We wanted to change that. Our vision was, and still is, to bring basketball to the kids and not the kids to basketball. We have done this by breaking down the distance barrier that has prevented kids from playing basketball. From this, five clubs have emerged, which are spread over the entirety of Copenhagen. Our five clubs are:Østerbro Silversharks
Vesterbro Vikings
Amager Gators
Tingbjerg Tigers
Valby Vespas

Hovedstadens Basketball Fællesskab har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af København kommune