Bramming Ju-Jutsu Klub tryout image
Tilmeld gratis prøvetræning

Bramming Ju-Jutsu Klub er en helt fantastisk klub, der vægter sammenhold og seriøs træning :-)

Kenneth Benfeldt

Tilmeld gratis prøvetræning - Der er 4 åbne hold i Bramming Ju-Jutsu Klub

Køn og alder

Tidspunkt

Nulstil filtre

Om Bramming Ju-Jutsu Klub

Klub alias: BJJK

Klub CVR: 29356513

Vi er en social klub med plads til alle. Vi træner målrettet og engageret med både en bredde- og en elite linje, hvor der også er plads til smil og sjov

Træningstider:

Mandag kl. 16.45-17.45: Rollinger (begyndere - fra 0.-3. klasse)
Mandag kl. 17.45-18.45: Rollinger (øvede - fra 0.-3. klasse)
Mandag kl. 18.45-20.45: Kamptræning

Tirsdag kl. 17.00-18.00: Børn (4.-6. klasse)
Tirsdag kl. 18.15-19.45: Ungdom/voksne (fra 7. evt. 8. klasse)

Onsdag kl. 16.45-17.45 Rollinger ( begyndere fra 0-3 klasse)
Onsdag kl. 17.45-18.45: Rollinger (øvede - fra 0.-3. klasse)
Onsdag kl. 18.45-20.45: Kamptræning

Torsdag kl. 17.00-18.00: Børn (4.-6. klasse)
Torsdag kl. 18.15-19.45: Ungdom/voksne (fra 7. evt. 8. klasse)


Hvad får du ud af ju-jutsu?:

Når du dyrker Ju-Jitsu, vil du gradvist mærke:
• Større fysisk styrke og mental robusthed, når du lærer at forsvare dig selv
• Øget selvtillid og bedre balance for både krop og sind, da vi fokuserer på begge dele i træningen
• Større mod, målrettethed og selvdisciplin, da vi udfordrer os selv og hinanden
• Bedre kondition, smidighed og kropsbevidsthed, fordi vi har det sjovt og træner alsidigt
• Større tryghed i hverdagen, i takt med at du bliver fortrolig med selvforsvarsteknikkerne
• ... og du får venner for livet!


Hvor stammer ju-jutsu fra?:

Våbenløst forsvar fra Japan:

Vi hører første gang om våbenløst forsvar i Japan allerede omkring år 1000 e.Kr. Men det var først fra 1500-tallet og frem til 1876, at Ju-Jitsu blev videreudviklet af samuraierne i Japan.

De japanske samuraier:

I Japan var samuraierne landets særlige sværd-adel, som stort set havde eneret på at bære våben og bruge disse. Samuraierne var en mellemting mellem politi og soldater, og de opbyggede et meget omfattende kampsystem. De brugte en metode, der byggede på nærkamp med slag – enten ubevæbnet eller med anvendelse af mindre våben. Metoden blev brugt til defensivt eller offensivt at tøjle en eller flere ubevæbnede eller småt bevæbnede modstandere. Da Japan imidlertid omkring 1850 ikke havde deltaget i større krige i næsten 300 år, samtidig med at der kom nye krigsformer med skydevåben, betød det, at to modstandere nu sjældent mødtes i kamp mand mod mand. Det blev derfor klart for samuraierne, at nærangreb – udelukkende med slag – hurtigt ville blive ineffektivt. Derfor udviklede de Ju-Jitsu til den form vi kender i dag, hvor den mest effektive metode for Ju-Jitsu-udøveren er at pacificere sin modstander ved også at benytte låse, kast og stranguleringer. Disse teknikker blev bygget på princippet om at udnytte modstandernes egne kræfter imod dem selv.

Nutidens Ju-Jitsu:

Samuraiernes betydning og anseelse dalede således langsomt, frem mod 1876, hvor de helt blev frataget
deres beskyttede position i samfundet ved lov. Men deres kampsportssystem, Ju-Jitsu, fortsatte en stille
tilværelse frem til slutningen af 1900-tallet, hvor sporten igen fandt sin opblomstring – først i Japan og
siden i Europa, og efter 2. verdenskrig kom Ju-Jitsu for alvor ud blandt den bredere befolkning.

Ju-Jitsu i Danmark:

Ju-Jitsu er fællesbetegnelsen for stilarterne Ju-Jutsu og Jiu-Jitsu, der er de bæltegradueringssystemer, som klubberne i Danmark træner efter. Af historiske årsager benytter klubberne i Danmark to forskellige
gradueringssystemer, hvilket skyldes, at man tidligere var organiseret hver for sig. Derfor benytter nogle
klubber betegnelsen Ju-Jutsu og andre Jiu-Jitsu.

Hvad træner vi?

Ju-Jitsu tager udgangspunkt i at være effektivt som selvforsvar på alle distancer. Der arbejdes både med
afstand til modstanderen, stående med greb i modstanderen og gulvkamp med greb i modstanderen. At
træne Ju-Jitsu indebærer at træne basisteknikker fra Karate (slag, spark, parader), Judo (kast, låse,
holdegreb) og Aikido (kast, låse). Ju-Jitsu er opbygget ud fra den filosofi, at system og teknikker skal
tilpasses situationen.

Ju-Jitsu som konkurrencesport:

Ud over at være selvforsvar dyrkes Ju-Jitsu også som konkurrencesport, hvor man tester sin kunnen. Til
konkurrence dystes der fx i “Duo Games”, hvor man parvis fremviser 12 udvalgte selvforsvarsteknikker, der
bliver bedømt af et dommerpanel. En anden konkurrencegren af Ju-Jitsu er “Fighting”, hvor to kæmpere
dyster mod hinanden. Point scores med markering af slag og spark, kast og kontrolteknikker (fx holdegreb,
armlås og stranguleringer). Der dystes også i “Reaktionsbane”, hvor man tester sig selv på en rute og
forsvarer sig mod forskellige angreb undervejs.

Ju-jutsu i Bramming

Bramming Ju-Jutsu Klub har aktive ju-jutsu hold her: Bramming Kultur- og Fritidscenter (Idræts Allé 10). Holdene træner mandage, tirsdage og onsdage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 6+ årige.

Bramming Ju-Jutsu Klub har følgende ju-jutsu hold i Bramming.

Bramming Kultur- og Fritidscenter (Idræts Allé 10):
Rollinger (0.-3. klasse) mandage | Mandage, kl. 16:45 - 17:45
Ungdom og voksne (fra 8. klasse) | Tirsdage, kl. 18:15 - 19:45
Børn (4.-7. klasse) | Tirsdage, kl. 17:00 - 18:15
Rollinger (0.-3. klasse) onsdage | Onsdage, kl. 16:45 - 17:45

Bramming Ju-Jutsu Klub har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af Esbjerg kommune