Om Roskilde Shinson Hapkido

Klub alias: SSH

Klub CVR: 33021682

Koreansk selvforsvar og helsegymnastik for alle. Lær kampkunst i en trygt miljø uden konkurrence, men med fokus på den enkeltes udvikling.

Shinson Hapkido kan læres af enhver uanset alder, køn, religion og handikap, da alle bevægelser laves ud fra den enkeltes forudsætninger. Den enkeltes udvikling foregår gennem gradueringer (bælteprøver), og her vurderes hver enkelt person individuelt, da vi alle er forskellige.

Alle bevægelser i Shinson Hapkido er opbygget ud fra det synspunkt, at menneskets krop og sind er en helhed. Spark, stød, fald, kast, åndedrætsøvelser, stiløvelser, frigørelses- og våbenteknikker er således alle opbygget, så de tjener:

et fysisk formål (selvforsvar)
et helbredende formål (massage, akupressur, zoneterapi)
et psykisk formål (fællesskab, selvudvikling).

Myong Sang (meditation)

Enhver Shinson Hapkido træning begynder med en øvelse til afslapning og selvbevidsthed, hvor man lukker af for hverdagens uro og vender blikket indad. Man slapper af, tankerne falder til ro og åndedrættet flyder let, dybt og regelmæssigt ind og ud.

Danjeon Hohupbop (åndedrætsøvelser)

Åndedrætsøvelserne i Shinson Hapkido foregår gennem dyb ind- og udånding via næsen. Men det er ikke kun ind- og udånding af luft der er målet med åndedrætsøvelserne. Gennem det dybe åndedræt tankes energi (Ki) og den naturlige livs- og helbredelseskraft forstærkes.

Ki Do In Bop (energigymnastik)

Ki Do In Bop er Shinson Hapkidoens sundhedsgymnastik. Ved at kombinere en let grundtræning med bevægelsesøvelser fra den koreanske sundhedslære øges kroppens naturlige holdning og dens evne til selvhelbredelse. Samspillet mellem kropsbevægelser, åndedrætsteknikker og indre koncentration giver en velafbalanceret sundhedstræning.

Ki Hap (energiråb)

Gennem Ki Hap frigøres energi lynhurtigt. Ægte Ki Hap er ikke aggressivt. Gennem Ki-råbet kan frygt og anspændthed løsnes op. Desuden styrkes hjerte- og lungefunktionerne.

Sugi Sul (håndteknikker)

Shinson Hapkido håndteknikkerne består af naturlige bevægelser der kan anvendes som gymnastik, massage og selvforsvar. Selvom disse teknikker oprindeligt blev udviklet i sundheds øjemed, kan de naturligvis også anvendes til selvforsvar. Håndteknikkerne udføres i kombination med forskellige stande og lejlighedsvis sparketeknikker.

Jok Sul (sparketeknikker)

Et af målene med sparketeknikker er at styrke hoften og benene. Sparketeknikker kan selvfølgelig også anvendes til selvforsvar. Man tilstræber at sparke i en rytme af skiftevis afslapning og spænding. Ved sparketeknikker kan alle dele af foden og benet anvendes.

Jie-Abb Sul (Akupressur)

Gennem tryk på bestemte energipunkter løses der op for blokader, så energi igen kan flyde uhindret rundt i kroppen. Energipunkterne er også smerteudløsende, og kan derfor, ud over til helbredelse, også anvendes til selvforsvar.

Hyong (figurøvelse)

En flydende kombination af bevægelser. En hyong er ofte en fantasifortolkning af f.eks. dyreverdenen, som også indeholder teknikker, der kan anvendes til selvforsvar.

Nakbop (faldøvelser)

Faldøvelserne i Shinson Hapkido kaldes også kattefaldsteknikker, da de er bløde og runde, men samtidig kraftfulde og fjedrende som kattens bevægelser. Faldøvelserne virker som massage for hele kroppen.

Gennem regelmæssig træning i faldøvelser lærer man også i farlige situationer (f.eks. når det er isglat) at reagere rigtigt og derved at formindske eller helt at undgå skader.

Også som element til selvforsvar er faldøvelser særdeles anvendelige. Man kan f.eks. vha. faldøvelser forhindre at en håndledslås får det tiltænkte fatale udfald.

Yak Soc Dae Ryeon (fastlagt kamp)

Den fastlagte kamp er en aktions-reaktions øvelse der sigter på en harmonisk udførelse af øvelserne sammen med en partner og selvfølgelig også som et element til selvforsvar.

Su (selvforsvarsteknikker)

I Shinson Hapkido øves formaliserede selvforsvarsteknikker, der er en kombination af talrige enkelte teknikker. Oftest afsluttes med et kast efterfulgt af en lås. Selvforsvarsteknikkerne er med til at lære sin egen og andres krop at kende under udførelse af teknikker.

Shinson Hapkido har rødder langt tilbage i den koreanske historie. Særlig kendte var Hwarang-krigerne, der blev uddannet i kampkunst, medicin og buddhistisk religion. Hwarang-krigerne var i mange hundrede år vigtige for forsvaret af Silla-kongeriget i det sydlige Korea. Da det kinesiske Yi-dynasti kom til magten i Korea (1392-1910), ændredes den koreanske religion, samtidig med at Korea kom ind i en fredeligere periode. Dette førte til forfølgelsen af de buddhistiske krigermunke, som blev oplevet som en trussel af Yi-dynastiets konfucianske konger. Munkene søgte tilflugt i de buddhistiske klostre, hvor kampkunsten blev dyrket hemmeligt. Sammen med munkenes viden om traditionel medicin og andre kunstformer, blev den koreanske kampkunst videreført af stormestrene.

Shinson Hapkido har rødder tilbage til gamle koreanske kampkunste og naturhelbredelse

Stormester Ko Myong kom i 1978 til Europa for at formidle denne viden. Allerede i sin tidligste barndom var Ko Myong i kontakt med de koreanske bevægelses- og kampkunstformer Hapkido og Taekwondo.

Stormesteren tilbragte sin ungdom i koreanske klostre, hvor han blev undervist i traditionel østlig medicin, bevægelseskunst, kalligrafi og andre traditionelle kunstformer. Stormester Ko Myong bor i dag i Tyskland, hvor han underviser en voksende gruppe europæiske Shinson Hapkido udøvere i såvel det åndelige grundlag i Shinson Hapkido som selvforsvars- og sundhedsteknikker.

Roskilde Shinson Hapkido klub blev grundlagt 26. april 1990

Roskilde Shinson Hapkido Klub blev grundlagt i 1990. I dag tæller klubben godt 30 medlemmer. I klubben er der både nybegyndere og erfarne medlemmer. Klubbens cheftræner har mere end 30 års erfaring, og er mester (Sabomnim) i Shinson Hapkido og er direkte elev af den koreanske stormester Ko. Myong.

Selvforsvar i Roskilde

Roskilde Shinson Hapkido har aktive selvforsvar hold her: Sct. Jørgens Skole (Helligkorsvej 42A). Holdene træner mandage og torsdage og er for piger/kvinder og drenge/mænd i alderen 6+ årige.

Roskilde Shinson Hapkido har følgende selvforsvar hold i Roskilde.

Sct. Jørgens Skole (Helligkorsvej 42A):
Kampkunst for forældre og børn (6+) | Mandage, kl. 17:15 - 18:15
Shinson Hapkido begyndertræning | Torsdage, kl. 17:15 - 18:15

Roskilde Shinson Hapkido har træninger i følgende byer:

Klubben er en del af Roskilde kommune