facebook Fortsæt med facebook

Brugervilkår for motivu

1. Baggrund

1.1. Motivu ApS, CVR-nr. 38590022, Njalsgade 19D, 1., 2300 København S (i det følgende benævnt ”Motivu”, ”vi”, eller ”os”) stiller en kommunikationsplatform til rådighed via hjemmesiden www.motivu.dk (herefter ”Hjemmesiden”) og via den mobile applikation (herefter ”App’en”). Motivu formidler kontakten mellem private personer, som kan udbyde eller deltage i træninger, (Hjemmesiden og App’en kaldes herefter samlet for ”Platformen”).

1.2. Ved at oprette dig som bruger på Platformen accepterer du (herefter ”Brugeren”, ”dig”, ”du”) at overholde og være bundet af disse brugervilkår (herefter "Brugervilkår(ene)"). Brugervilkårene regulerer din adgang til og brug af Platformen og udgør en bindende juridisk aftale mellem dig og Motivu.

2. Definitioner

2.1. ”Brugere”: Der er to typer af Brugere på Platformen: Almindelige Brugere og Trænere. Termerne har den betydning, der er beskrevet i det følgende:

2.2. ”Almindelige Brugere” kan tilmelde sig træninger på Platformen.

2.3. ”Trænere” kan tilmelde sig træninger, oprette og udbyde træninger på Platformen.

2.4. ”Brugerens Indhold” betyder tekst, grafik, billeder, logoer, information, data eller andet, som Brugeren uploader på Platformen.

2.5. Betingelserne indeholder to dele: Del I, indeholder de alment gældende brugervilkår, der gælder for alle Brugere. Del II, indeholder de supplerende betingelser, der i tillæg til Del I, også gælder for Trænere.

3. Brug af Platformen

3.1. Motivu stiller alene Platformen til rådighed for Brugere og Trænere, men indgår ikke som part i disses aftaler. Motivu er kun formidler af kontakten mellem Brugerne. Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende aftaler mellem Brugerne vedrører derfor kun disse to parter. Motivu kan ikke gøres ansvarlig for Brugerens henholdsvis Trænerens misligholdelse af en indgået aftale. Dette gælder selvom en Bruger ikke opfylder kravene til registrering på Platformen.

3.2. Som bruger af Motivus Platform bliver du synliggjort over for de tilknyttede Brugere, og det er derfor en betingelse for at kunne anvende Platformen, at du aftaler dine holdtræninger gennem Platformen. Får Motivu kendskab til at du påtager dig holdtræninger uden om Platformen, er Motivu berettiget til at slette eller suspendere dig som bruger af Platformen. Du må gerne lave personlig træning uden om platformen.

DEL I: GENERELLE BRUGERVILKÅR FOR ALLE BRUGERE

4. Hvordan opretter du en bruger på Motivu?

4.1. Du kan oprette en Almindelig Bruger enten ved at logge ind via Facebook eller ved at oprette en ny brugerkonto:

4.1.1. Login via Facebook: Hvis du opretter en brugerkonto via Facebook, synkroniserer Motivu med din Facebook konto, hvorefter vi automatisk henter dit fornavn og efternavn, profilbillede, Facebook ID og din e-mailadresse. Du skal herefter indtaste de resterende oplysninger, som adresse og postnummer

4.1.2. Login via ny brugerkonto: Hvis du opretter en ny brugerkonto, skal du indtaste dit fornavn og efternavn, e-mailadresse, profilbillede, adresse og postnummer.

4.1.3. Vi bruger din adresse til at finde relevante træninger i nærheden af dig. Vi bruger dit telefonnummer til at sende dig påmindelser om tilmeldte træninger på sms.

4.2. Når du opretter en ny brugerkonto, skal du vælge et kodeord, som skal benyttes, når du logger på Motivu. Det valgte kodeord er personligt og må ikke overdrages til andre. Du har pligt til at sørge for at kodeordet ikke eksponeres overfor tredjepart. Skulle dette ske, er du forpligtiget til at underrette Motivu herom. Vi kan ændre kodeordet, såfremt vi vurderer, at der er risiko for, at det er kompromitteret eller benyttes i strid med vores Brugervilkår. Du kan også selv rette dit kodeord til et nyt, når du er logget ind.

4.3. Det er gratis at oprette en Almindelig Brugerkonto på Platformen. Du skal kun betale for den træning, du vælger at deltage i.

5. Vil du tilmeldes en træning?

5.1. Når du er oprettet som Almindelig Bruger, får du adgang til Platformen, hvor du kan tilmelde dig træninger i dit nærområde.

5.2. Du finder en træning ved at vælge en træning fra listen på Platformen eller på kortet. Under de forskellige træninger, kan du finde detaljeret info om træningen og prisen for at deltage. Det er den enkelte Træner, der fastsætter prisen for aktiviteten.

6. Hvordan betaler du for træningen?

6.1. Når du klikker på ”Tilmeld”, vil du blive ført til en betalingsside, hvor du kan vælge at betale med mobilepay eller med kreditkort. Beløbet vil blive trukket fra din konto, når afmeldingsfristen er overskredet..

6.2. Betalingssystemet på hjemmesiden leveres af ePay, som er Nordens førende betalingsgateway. ePays it-systemer er certificerede og sikkerhedsgodkendt efter PCI-standarden.

6.3. Enhver overførsel i betalingssystemet af kortdata fra Bidragsyder til ePay samt ePays lagring af sådanne data sker i krypteret form.

7. Vil du afmeldes træningen?

7.1. Det er de enkelte Trænere, der fastsætter afmeldingsfristen. Hvis du afmelder træningen, vil du miste din plads på holdet og muligvis ikke kunne tilmelde dig holdet igen.

7.2. Du kan frit afmelde dig inden den afmeldingsfrist, Træneren har oplyst. Det betyder, at du får refunderet det fulde indbetalte beløb.

7.3. Hvis du afmelder dig efter afmeldingsfristen er udløbet, eller hvis du ikke møder op til træningen, kan du ikke få dine penge tilbage. Det betyder, at du vil miste hele det indbetalte beløb.

8. Vil du lave en anmeldelse af Træneren?

8.1. Når du har deltaget i en træning, vil vi sætte pris på at du evaluerer Træneren, så du hjælper andre Brugere med at få en god træningsoplevelse.

9. Hvad gør du, hvis Træneren udebliver eller aflyser træningen?

9.1. Hvis Træneren udebliver eller aflyser træningen efter afmeldingsfristen, skal du inden fire hverdage efter træningen kontakte Motivu, som herefter vil sørge for at refundere det beløb, du har betalt for træningen. Hvis du gør indsigelse efter fire hverdage, kan Motivu ikke refundere beløbet.

10. Ansvarsfraskrivelse

10.1. Motivu udbyder en kommunikationsplatform og Motivu påtager sig intet ansvar udover dette. Det sker på dit eget ansvar, når du bruger Platformen.

10.2. Motivu er ikke involveret i aftalerne mellem Brugere(n) og Trænere(n), og Motivu kan dermed ikke stilles til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem Brugerne. Motivu påtager sig intet ansvar i forbindelse med Brugernes aftaler om deltagelse i eller udbud af træninger.

10.3. Motivu kan ikke drages til ansvar for Indhold på Platformen.

10.4. Motivu kan ikke drages til ansvar for en Træners manglende ret til at udbyde træningen på en given location. Det er alene op til Trænerne, at undersøge og ansøge om tilladelse til, at udbyde træningen på givne locations.

10.5. Motivu kan ikke drages til ansvar for, hvis en Træner ikke har rettigheder til at udbyde en given aktivitet og eventuelt ikke har indhentet de fornødne licenser for, at måtte udbyde givne aktiviteter.

10.6. Idet Motivu ikke er part i aftalen mellem Brugerne, kan Motivu desuden ikke gøres ansvarlig, hvis Brugere og Trænere, uanset årsag, helt eller delvist ikke opfylder deres forpligtelser over for hinanden. Såfremt Brugere ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til deres indbyrdes aftale, skal reklamationer og krav rettes direkte overfor den pågældende Bruger uden ugrundet ophold.

10.7. Motivu kan altså ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af økonomisk tab, person- og/eller tingsskade, som Brugeren måtte lide i forbindelse med brugen af Platformen eller det tab, som Brugeren måtte lide i forbindelse med Brugernes aftaler om deltagelse i eller udbud af træninger.

10.8. Motivus erstatningsansvar er endvidere under alle omstændigheder og uanset graden af uagtsomhed begrænset til et beløb, der svarer til 1000 DKK.

10.9. Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler. Hvis en bestemmelse under dette punkt skulle være ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves efter dansk rets ufravigelige regler, skal bestemmelsen anses for erstattet med en gyldig og retskraftig bestemmelse, som bedst afspejler formålet og indholdet af den originale bestemmelse.

11. Misligholdelse og erstatning

11.1. Såfremt Brugeren misligholder Brugervilkårene, kan Motivu kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

12. Tilgængelighed og adgang til Platformen

12.1. Platformen er almindeligvis tilgængelig via Internettet 24 timer i døgnet, året rundt.

12.2. Motivu er ikke ansvarlig, hvis Platformen i kortere eller længere perioder ikke er tilgængelig, dette gælder også for forhold udenfor Motivus kontrol.

12.3. Adgang til Platformen vil blive afbrudt i forbindelse med opdateringer og ændringer. Arbejde med opdateringer og ændringer vil blive forsøgt udført i de tidsrum, hvor der er færrest brugere, der benytter Platformen.

13. Immaterielle Rettigheder

1.1.1. Alle immaterielle rettigheder, herunder eneretten til tilgængeliggørelse for almenheden og eksemplarfremstilling af Indhold, herunder, men ikke begrænset til tekst, grafik og billeder, design m.m. på Platformen tilhører uden begrænsninger Motivu.

2.1. Du accepterer og garanterer, at du har (i) alle påkrævede rettigheder til at uploade dit Indhold på Platformen, og (ii) at Motivu ikke skal indhente licenser fra en tredjepart for at gøre brug af dit Indhold, (iii) at dit Indhold ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, og (iv) at dit Indhold overholder disse Brugervilkår og den til enhver tid gældende lovgivning.

13.1.1. Du giver hermed Motivu en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri licens, og ret til at kopiere, overføre, distribuere, vise og fremføre (gennem alle kendte og fremtidige medier) dit Indhold. Den heri nævnte licens fortsætter uden ophørstidspunkt, medmindre Brugeren fjerner Indholdet fra Platformen.

13.1.2. Du accepterer, at Motivu efter eget skøn kan offentliggøre dit Indhold på Platformen og på tværs af sociale medier, herunder Facebook og lignende steder.

13.1.3. Motivu forbeholder sig retten til at censurere eller helt eller delvist fjerne dit Indhold fra Platformen.

13.1.4. Motivu kan ansvarsfrit og uden varsel lukke for din adgang til Platformen samt lukke dine udbudte træninger, hvis Motivu vurderer (i) at brugen er i strid med formålet, (ii) at materiale er lagt op i strid med tredjemands rettigheder, eller (iii) at brugen af Platformen i øvrigt sker i strid med ret, moral, sædvane eller i øvrigt på en måde, som Motivu ikke ønsker.

14. Persondata – og cookiepolitik

14.1. Motivu opbevarer de oplysninger, som Brugeren selv har oplyst i forbindelse med oprettelse af en Bruger på Platformen, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer etc. Motivu foretager registreringen af Brugerens personoplysninger med det formål at kommunikere med Brugeren vedrørende brugen af Platformen.

14.2. Motivu videregiver ikke Brugerens oplysninger til tredjepart, medmindre det er påkrævet i henhold til lov – og myndighedskrav.

14.3. Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til databeskyttelsesforordningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

14.4. Brugeren kan i henhold til persondataloven altid anmode om at få oplysning om og indsigt i, hvilke oplysninger Motivu har registreret samt gøre indsigelse mod en registrering.

14.5. Motivu indsamler kun oplysninger om Brugeren og Brugerens enheder ved brug af cookies.

14.6. Motivus Persondata – og cookiepolitik kan læses her [indsæt link].

14.7. Den dataansvarlige for Brugerens oplysninger er Motivu, CVR-nr. 38590022, Njalsgade 19D, 1., 2300 København S.

15. Fortolkning og ændringer

15.1. Motivu kan til enhver tid ændre i disse betingelser.

15.2. De til enhver tid gældende Brugervilkår er tilgængelige på Platformen under menu punktet Indstillinger.

16. Tvist

16.1. Enhver tvist med Motivu og Brugerne, som ikke kan løses i mindelighed, skal løses efter dansk ret ved Københavns Byret som aftalt værneting.

17. Brugerfeedback

17.1. Du kan kontakte vores kundeservice på kontakt@motivu.dk.

DEL II: SUPPLERENDE BRUGERVILKÅR FOR TRÆNERE

18. Vil du opgradere din Bruger til Træner?

18.1. Hvis du vil udbyde træninger, skal du opgradere din Almindelige Brugerkonto til en Trænerkonto.

18.2. Som Træner, kan du stadig deltage i andre træninger, men du kan også udbyde træninger, hvorfor der i tillæg til Brugervilkårene, Del I, gælder disse supplerende Brugervilkår, Del II, for de særlige forhold, der gør sig gældende som Træner.

18.3. Du accepterer, at du som Træner, er ansvarlig for den træning, du udbyder. Du forstår og accepterer, at en aftale indgået mellem dig og en anden Bruger via Platformen, er en aftale mellem dig og Brugeren, som Motivu ikke er part i.

18.4. Motivu forbeholder sig retten til, uden forudgående varsel, at fjerne, ændre eller deaktivere enhver træning, som du udbyder, uanset årsag, herunder træninger der efter Motivus eget skøn anses for anstødelige eller af anden grund, er i strid med Brugervilkårene eller på anden måde skadelige for Platformen.

19. Betaling af servicegebyr for brug af Platformen

19.1. Når en Bruger har gennemført betalingen for træningen, fratrækker Motivu et servicegebyr fra betalingen, som til enhver tid vil fremgå af Platformen for at dække udgifter til markedsføring, administration af Platformen mv. Motivu overfører det resterende beløb til Trænerens bankkonto senest fem bank dage efter at Træneren aktivt har bedt om at få dem udbetalt via Platformen. Træneren kan først bede om at få pengene udbetalt, fem dage efter at træningen er afholdt.

20. Vil du aflyse træningen?

20.1. Træneren fastsætter selv afmeldingsfristen, som kan være alt fra 12 timer til 7 dage inden træningsdatoen.

20.2. Hvis Træneren vil aflyse en træning, som ikke er afholdt, vil Træneren ikke få betaling og de(n) tilmeldte Brugere vil få refunderet det resterende beløb for de ikke afholdte træninger. Alle deltagere vil få automatisk besked om at træningen er aflyst.

20.3. Hvis Træneren aflyser træningen inden afmeldingsfristen, skal Træneren ikke betale servicegebyr til Motivu, men hvis Træneren aflyser træningen efter afmeldingsfristen, skal Træneren fortsat betale servicegebyr til Motivu.

21. Skattemæssige forhold

21.1. Dine skattemæssige forhold er Motivu uvedkommende, og du forestår derfor selv indrapporteringen til SKAT samt afholdelse af moms.

22. Ansvar for Trænere

22.1. Træneren er ansvarlig for at indhente alle nødvendige tilladelser, licenser, certifikater, uddannelse etc., der er nødvendige for at undervise i den udbudte træning, herunder tilladelser til at udføre træningen på en given location. Motivu påtager sig intet ansvar, hvis Træneren mangler nødvendige kvalifikationer, tilladelser, licenser, certifikater, uddannelse eller på anden måde ikke opfylder gældende love, regler, sædvaner eller bestemmelser.

22.2. Træneren er ansvarlig for at indhente passende rådgivning hos et forsikringsselskab og være behørigt forsikringsdækket i relation til at undervise i den udbudte træning.

22.3. Træneren accepterer, at Motivu ikke tilbyder nogen form for erstatning, hverken for medicinsk behandling eller for personskade eller anden skade, hvis Brugeren kommer til skade, som følge af den træning, de har deltaget i, jfr. også 10 under Del I.